Trwa ładowanie...

Ofer­ta CSOB w War­sza­wie mo­że się oka­zać re­kor­do­wa

Obec­ność na na­szym ryn­ku du­żych in­we­sto­rów in­sty­tu­cjo­nal­nych spra­wia, że na GPW mo­że tra­fić du­ża część ak­cji sprze­da­wa­nych przez bel­gij­ską gru­pę KBC.

Share
Ofer­ta CSOB w War­sza­wie mo­że się oka­zać re­kor­do­wa
Źródło: WP.PL
d1vxz91

Debiut CSOB na warszawskim parkiecie może być największą ofertą zagranicznej spółki na polskim rynku.

Akcje za 10 mld zł

Belgijska grupa KBC planuje zaoferować na giełdzie pakiet do 40 proc. posiadanych akcji czeskiego banku CSOB. Nieoficjalnie wiadomo, że planowany jest debiut na giełdzie w Warszawie i Pradze. Przedstawiciele KBC odmawiają komentarza w sprawie dual listingu.

d1vxz91

Analitycy szacują wartość czeskiego banku na około 25 mld zł, co oznacza, że na parkiet trafiłyby papiery o wartości około 10 mld zł. Największa z dotychczasowych ofert – Immoeastu – opiewała na 10,7 mld zł. – W przypadku notowanego na czeskiej giełdzie Komercni Banka relacja ceny do wartości księgowej wynosi około 2 i taką wycenę można zastosować dla CSOB – uważa Dariusz Górski, analityk Wood & Company. Przy uwzględnieniu kapitałów banku, które na koniec września 2010 roku wynosiły 64 mld koron (ponad 10 mld zł), wycena całego CSOB wyniosłaby ponad 20 mld zł.

Biorąc pod uwagę wyceny polskich banków, wartość CSOB byłaby wyższa. – W przypadku największych polskich banków cena do wartości księgowej mieści się w przedziale 2–2,5. Jeśli założymy, że tegoroczny zysk CSOB zasili kapitały, to wartość całego banku można oszacować nawet na 25–30 mld zł – ocenia Tomasz Bursa, analityk Ipopema Securities.

Połowa w Warszawie

CSOB jest drugim pod względem wielkości bankiem na czeskim rynku. Jego aktywa sięgają 908 mld koron, czyli w przeliczeniu około 145 mld zł. Dla porównania, PKO BP ma aktywa w kwocie 166 mld zł. Po dziewięciu miesiącach tego roku zysk netto CSOB wyniósł 10,25 mld koron, czyli około 1,6 mld zł, i wzrósł o 12 proc. w stosunku do rezultatów z poprzedniego roku. ROE, czyli zwrot na kapitale, wyniósł 19,7 proc.

Jeśli potwierdziłyby się nieoficjalne informacje i CSOB zadebiutowałby na obu giełdach, to na warszawski parkiet mogłaby trafić znacząca część tej oferty. Analitycy uważają, że biorąc pod uwagę dużą płynność polskiej giełdy oraz potencjalne zainteresowanie ze strony dużych inwestorów finansowych – jak np. OFE, które mogłyby być zainteresowane akcjami czeskiego banku – to na nasz rynek może zostać skierowane ok. połowy oferowanych akcji.

d1vxz91

Wprowadzenie mniejszościowego pakietu CSOB na giełdę jest częścią programu restrukturyzacyjnego belgijskiej grupy bankowo-ubezpieczeniowej, który w listopadzie zeszłego roku zaaprobowała Komisja Europejska.

Grupa KBC w zamian za pomoc państwa zobowiązała się do wprowadzenia na praską giełdę mniejszościowego udziału czeskiej filii. Ostatnio mówiło się o II kwartale 2011 r.

PARKIET
ASZ , Monika Krześniak

d1vxz91

Podziel się opinią

Share
d1vxz91
d1vxz91