Trwa ładowanie...
d2ohoo4

ONE-2-ONE S.A. - Ogłoszenie przerwy w obradach WZA oraz treść podjętych uchwał (24/2013)

ONE-2-ONE S.A. - Ogłoszenie przerwy w obradach WZA oraz treść podjętych uchwał (24/2013)

Share
d2ohoo4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ONE-2-ONE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie przerwy w obradach WZA oraz treść podjętych uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki One-2-One SA z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), informuje że Zwyczajne Walne Zgromadzenie One-2-One SA zwołane na dzień 29 czerwca 2013 r. które po przerwie wznowiło obrady w dniu 19 lipca 2013 roku podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia kolejnej przerwy w obradach do dnia 29 lipca 2013 roku do godziny 10.00. Obrady zostaną wznowione w Kancelarii Notarialnej notariusza Tomasza Woźniaka w Poznaniu (61-816) przy ulicy Franciszka Ratajczaka 31/10. Jednocześnie działając na podstawie § 38 ust. 1 ww Rozporządzenia, Zarząd Spółki przekazuje poniżej treść podjętych uchwał w dniu 19 lipca 2013 roku do ogłoszenia przerwy w obradach. Treść podjętych uchwał Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 lipca 2013 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stosownie do treści art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 29 lipca 2013 roku, do godziny 10:00 w tym dniu, w tym samym miejscu obrad ? w Kancelarii Notarialnej Tomasza Woźniaka w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 31/10 . ------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------- GŁOSY ODDANE: -------------------------------------------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836.252 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje co stanowi 11,93 % (jedenaście całych i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego i 836.252 ważnych głosów, w tym "ZA" : 836.252 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje (głosy) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, "PRZECIW" : 0 (zero) akcji (głosów) co
stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, "WSTRZYMUJĄCE SIĘ" : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. ------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została przyjęta. ----------------- | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ohoo4

| | | ONE-2-ONE Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ONE-2-ONE S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-527 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Staszica | | 2/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 61 224 93 66 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@one-2-one.pl | | www.one-2-one.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-21-52-320 | | 634196995 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Tomasz Długiewicz Prezes Zarządu Tomasz Długiewicz
2013-07-19 Paweł Matysiak Wiceprezes Zarządu Paweł Matysiak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ohoo4

Podziel się opinią

Share
d2ohoo4
d2ohoo4