Trwa ładowanie...
d1nnivu
espi

ONE-2-ONE S.A. - Zarząd One-2-One S.A. III kadencji (14/2011)

ONE-2-ONE S.A. - Zarząd One-2-One S.A. III kadencji (14/2011)
Share
d1nnivu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ONE-2-ONE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zarząd One-2-One S.A. III kadencji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd One-2-One S.A. w Poznaniu informuje, iż w dniu 14.06.2011 r. Rada Nadzorcza One-2-One S.A. na podstawie § 9 ust. 3 i 4 Statutu One-2-One S.A. powołała do składu Zarządu III kadencji: - Pana Piotra Majchrzaka na stanowisko Prezesa Zarządu, dotychczas pełniącego funkcje Prezesa Zarządu One-2-One S.A. - Pana Tomasza Długiewicza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, dotychczas pełniącego funkcje Wiceprezesa Zarządu One-2-One S.A. Powołane osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do One-2-One S.A. i nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. W załączeniu życiorysy powołanych członków Zarządu One-2-One S.A.: Piotr Majchrzak Absolwent Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. Studiował również w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Handlu Zagranicznego) i Université de Bruxelles w Brukseli (Wydział Ekonomiczny). Od początku kariery zawodowej związany był z branżą finansową i przez ponad 15 lat pełnił funkcje kierownicze i doradcze w wielu spółkach
polskich i zagranicznych, gdzie zajmował się m.in. ich organizacją, restrukturyzacją i rozwojem działalności na polskim rynku. Jako Dyrektor Zarządzający Banku Societe Genenerale, Prezes Zarządu Societe Generale Securities oraz Dyrektor Barclays Bank Plc. zajmował się rozwojem działalności banków w Polsce w dziedzinie bankowości inwestycyjnej. Pełnił również funkcje Prezesa Zarządu TDA - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wcześniej był Prezesem MNI SA, MNI Mobile, Dyrektorem Wydziału Ekonomicznego PLL LOT S.A., Dyrektorem odpowiedzialnym za restrukturyzacje HORTEX S.A., Doradcą Prezesa Zarządu, Dyrektorem Departamentu Inwestycji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie, gdzie zajmował się definiowaniem i realizacja strategii inwestycyjnej, oraz Kierownikiem Wydziału Inwestycji Kapitałowych INTERBANK S.A. Od czerwca 2011 roku Prezes Zarządu MobiTrust S.A. i Członek Rady Nadzorczej Streemo Sp. z o.o. Aktualnie Piotr Majchrzak pełni funkcję Prezesa Zarządu One-2-One S.A. Tomasz Długiewicz Absolwent
Wydziału Filologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Filologia Polska i Klasyczna. Tomasz Długiewicz podjął zatrudnienie w 1998 roku, pracując w latach 1998 ? 1999 w First Active Polska w Poznaniu jako Szef Działu Oprogramowania; w latach 2000 ? 2001 w portalu internetowym Arena.pl w Poznaniu, na stanowisku wicedyrektora, a później dyrektora ds. technologii; od 2001 do 2010 roku ? jako Wiceprezes Zarządu, później Prezes Zarządu One-2-One S.A., a od listopada 2007 roku do grudnia 2008 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej One-2-One S.A. Tomasz Długiewicz jest właścicielem działalności gospodarczej pod firmą "Pro Tomasz Długiewicz" oraz udziałowcem w Concept Management Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu gdzie pełni funkcje Prezesa Zarządu. Od marca 2011 Prezes Zarządu MobiJOY! Sp. z o.o. Członek Rad Nadzorczych: MobiTrust S.A., NaviExpert Sp. z o.o., Streemo Sp. z o.o., Comtica Sp. z o.o. Aktualnie Tomasz Długiewicz pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu One-2-One S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ONE-2-ONE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ONE-2-ONE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-111 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rakoniewicka 20
(ulica) (numer)
061 831 60 00 061 831 60 99
(telefon) (fax)
info@o-2-o.pl www.one-2-one.pl
(e-mail) (www)
779-21-52-320 634196995
(NIP) (REGON)
d1nnivu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Piotr Majchrzak Prezes Zarządu Piotr Majchrzak
2011-06-15 Tomasz Długiewicz Wiceprezes Zarządu Tomasz Długiewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nnivu

Podziel się opinią

Share
d1nnivu
d1nnivu