Trwa ładowanie...
d3aaut0

OPEN FINANCE S.A. - NABYCIE AKTYWÓW ZNACZNEJ WARTOŚCI (2/2012)

OPEN FINANCE S.A. - NABYCIE AKTYWÓW ZNACZNEJ WARTOŚCI (2/2012)

Share
d3aaut0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPEN FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | NABYCIE AKTYWÓW ZNACZNEJ WARTOŚCI | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 3 stycznia 2012 r. powziął informację iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 2 stycznia 2012 r. rejestracji połączenia spółki zależnej od Emitenta Home Broker S.A. jako spółki przejmowanej ("Spółka Przejmowana") ze spółką Home Broker Nieruchomości S.A. jako spółką przejmującą ("Spółka Przejmująca"), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku przeprowadzonego połączenia nastąpiło wykreślenie Spółki Przejmowanej i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W wyniku połączenia obu spółek, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej został podwyższony o kwotę 9.800.000 zł (dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych) tj. do kwoty 9.922.500 zł (dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych), w drodze emisji 9.800.000 zł (dziewięć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
złoty) każda, które zostaną wydane Emitentowi. Ustalony stosunek wymiany akcji wynosi 1 akcja Spółki Przejmowanej jest równa 10 akcji Spółki Przejmującej. Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (Dz. U. 09.185.1439). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aaut0

| | | OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPEN FINANCE S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 541 51 00 | | +48 (22) 541 51 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@open.pl | | www.open.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213280836 | | 015672908 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Krzysztof Sokalski Członek Zarządu
2012-01-03 Wojciech Gradowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aaut0

Podziel się opinią

Share
d3aaut0
d3aaut0