Trwa ładowanie...
d36d9ov
d36d9ov
espi

OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (7/...

OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (7/2011)
Share
d36d9ov

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPEN FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 04 kwietnia 2011 r. otrzymał zawiadomienia od Pana Krzysztofa Spyry?Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego?Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pana Dariusza Niedośpiała?Członka Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538)?spółkę Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w wyniku pierwszej oferty publicznej sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Emitenta:a) w dniu 28.03.2011 r. 3 712 500 akcji Emitenta za cenę 66.825.000 złb) w dniu 29.03.2011 r.: 16 787 500 akcji Emitenta za cenę 302.175.000 złTransakcje, o których mowa w pkt. a) w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), transakcje o których mowa pkt. b) w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych odbyły się poza
GPW.Jednocześnie Pan Remigiusz Baliński poinformował Emitenta w dniu dzisiejszym, o dokonaniu w dniu 28 marca 2011 r. przez Pana Remigiusza Balińskiego, na własny rachunek, w wyniku pierwszej oferty publicznej kupna 3219 akcji zwykłych na okaziciela spółki Open Finance S.A. za cenę 57.942 zł. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Pan Krzysztof Spyra pełni funkcję Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A., Pan Remigiusz Baliński oraz Pan Dariusz Niedośpiał pełnią funkcje Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39
(ulica) (numer)
+48 (22) 541 51 00 +48 (22) 541 51 01
(telefon) (fax)
ir@open.pl www.open.pl
(e-mail) (www)
5213280836 015672908
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Krzysztof Spyra Prezes Zarządu
2011-04-04 Wojciech Gradowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov