Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany

Open Innovation – nowa filozofia innowacji

Dla niektórych Open Innovation to dzieci kwiaty w świecie innowacji: bądźmy otwarci i twórzmy wspólną wiedzę, dzielmy się wszystkim bezwzględnie i nie zważajmy na tak przyziemne sprawy jak pieniądze. Nic bardziej mylnego! Open Innovation to filozofia skutecznego budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o wiedzę i zasoby, których nie można lub których nie opłaca się rozwijać wewnątrz firmy. Ci, którzy zrozumieją to jako pierwsi, wygrają „innowacyjny wyścig” – mówi Magdalena Jackowska-Rejman, prezes techBrainers.

Share
Open Innovation – nowa filozofia innowacji
Źródło: WP
d2dw0tf

Dla niektórych Open Innovation to dzieci kwiaty w świecie innowacji: bądźmy otwarci i twórzmy wspólną wiedzę, dzielmy się wszystkim bezwzględnie i nie zważajmy na tak przyziemne sprawy jak pieniądze. Nic bardziej mylnego! Open Innovation to filozofia skutecznego budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o wiedzę i zasoby, których nie można lub których nie opłaca się rozwijać wewnątrz firmy. Ci, którzy zrozumieją to jako pierwsi, wygrają „innowacyjny wyścig” – mówi Magdalena Jackowska-Rejman, prezes techBrainers.

Tylko nieliczne innowacje mają szansę odnieść rynkowy sukces. Jednak w dłuższej perspektywie większe ryzyko ponoszą przedsiębiorstwa, które nie decydują się na ich wprowadzanie. Rozwijanie działalności, w tym poszukiwanie nowych modeli biznesowych i identyfikowanie nowych grup potencjalnych odbiorców jest wyzwaniem. W nowoczesnym biznesie stawia mu czoła coraz więcej firm – zarówno światowych korporacji, jak i nowoczesnych małych i średnich przedsiębiorstw. Co jest ich kluczem do sukcesu? Zrozumienie mechanizmów rządzących rynkiem innowacji i zasad współpracy pomiędzy podmiotami posiadającymi nowatorskie rozwiązania.

Open Innovation to filozofia tworzenia nowych produktów i rozwiązań, zakładająca, że świadomie rezygnujemy z posiadania nieograniczonej władzy nad prawami do całego rozwiązania, a wystarczającym staje się posiadanie tylko niezbędnego zabezpieczenia własności intelektualnej w obszarze naszej działalności biznesowej. Dlaczego mielibyśmy to robić? Dlaczego warto szukać tak zwanego trzeciego wyjścia, zamiast decydować się na te najbardziej oczywiste: wymyślanie samemu lub zakup gotowego rozwiązania?

Tworzenie „razem” ma sens, bo przy pędzącym globalnym postępie nauki i technologii, budowanie wewnętrznej wiedzy przez firmę równocześnie w wielu obszarach jest po prostu zbyt drogie i czasochłonne – zauważa Magdalena Jackowska-Rejman, prezes techBrainers. I dodaje: Kiedy presja konkurencji rośnie a zniecierpliwienie klientów wymusza skracanie czasu wejścia na rynek nowych produktów, własne zasoby (intelektualne czy finansowe) okazują się niewystarczające, aby utrzymać się na fali nowych technologii.

d2dw0tf

Kim są ci, którzy potrafią efektywnie pozyskiwać technologie z zewnątrz i lokalizować je w swojej firmie? Dr Pierre Orlewski,menedżer otwartych innowacji na region EMEA w Centrum Innowacji Goodyeara w Luksemburgu, niekwestionowany autorytet w obszarze Open Innovation mnoży przykłady firm, które z sukcesem stosują filozofię Open Innovation. Jedną z takich firm jest Procter & Gamble*,* którego ponad 40 proc. nowych produktów zostało wypracowanych w ramach zewnętrznych aliansów. Często przytaczany w kontekście Open Innovation jest również przypadek PepsiCo oraz marki Lipton (aktualnie Unilever), które wniosły odpowiednio: wiedzę biznesową oraz technologiczną na temat napojów butelkowanych oraz na temat samej herbaty i jej właściwości. Współpraca ta zaowocowała artykułem, który każdy z nas zna ze sklepowych półek – Lipton Ice Tea. Powstał nowy produkt, nowa kompetencja i korzyść dla obu graczy.

Jak więc powinniśmy się zmienić, żeby móc mówić o sobie „open” i żeby sięgać po to, co zarezerwowane jest dla najlepszych?

Open Innovation to ścieżka wybierana przez tych, którzy rozumieją, że innowacji nie można ignorować. Umiejętność odpowiedniego wzbogacania potencjału organizacji o innowacyjne rozwiązania z zewnątrz i właściwe zarządzanie rozwiązaniami wewnątrz jest dziś na wagę złota. Dlatego też, profesjonalizacja tego obszaru w Polsce i w Europie stanowi coraz większą wartość – nie tylko dla przedsiębiorstw, ale także dla ich menedżerów, pracowników i klientów. Pozwala ona kreować przewagę konkurencyjną, a także umożliwia wypracowanie nowych modeli biznesowych i identyfikację nowych grup odbiorców.

– Rozwój w oparciu o innowacje jest szansą dla polskich przedsiębiorstw, dlatego w nowej perspektywie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego uruchomione zostaną tzw. bony na innowacje – mówi Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. – Będzie to wsparcie dla przedsiębiorców umożliwiające współpracę z jednostkami naukowymi lub nabycie doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych – dodaje.

d2dw0tf

Jednak poza środkami, które pozwolą realizować innowacyjne projekty, ważna jest także zmiana w samym sposobie myślenia o rozwoju: otworzenie się na współpracę z zewnętrznymi partnerami i wspólne tworzenie nowego. Na Mazowszu taki cel stawia przed sobą np., współtworzony przez jednego z partnerów 6 Forum Rozwoju Mazowsza, techBrainers R&D Club, który zrzesza obecnie już ponad 80 szefów działów R&D i innowacji, promując wśród nich filozofię Open Innovation.

Celem R&D Clubu jest działanie na rzecz rozwoju i umacniania współpracy w dziedzinie badań i rozwoju, w szczególności poprzez wypracowanie narzędzi pozwalających efektywnie wykorzystywać potencjał badawczo rozwojowy polskich przedsiębiorstw oraz ośrodków naukowych, podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji współpracy w obszarze R&D, wspieranie międzynarodowych i krajowych projektów mających na celu rozwój i integrację przedsiębiorców, świata nauki oraz instytucji publicznych w obszarze R&D, a także stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych menedżerów w obszarze Open Innovation.

Innym nowoczesnym instrumentem rozwoju są klastry i sieci współpracy. Skupiając na niewielkiej przestrzeni grupę konkurujących i współpracujących firm z branż pokrewnych, ośrodków akademickich, IOB oraz administracji publicznej, klastry generują rozwiązania dla szeregu problemów i wyzwań społecznych oraz gospodarczych. Korzyści dla firm płynące z efektywnego funkcjonowania klastrów to między innymi:

  • · możliwość obniżenia kosztów poprzez tworzenie grup zakupowych
    • · implementacja systemowych rozwiązań dla branży
    • · generowanie dodatkowych przychodów z tworzenia wspólnych regionalnych marek
    • · skuteczniejsze aplikowanie o środki unijne poprzez tworzenie zdrowych i stabilnych partnerstw
    • · dostęp na preferencyjnych warunkach do infrastruktury badawczej.
d2dw0tf

O tym, jak stać się bardziej „open” oraz budować skuteczne organizacje klastrowe, już 7-8 października na 6. Forum Rozwoju Mazowsza będą dyskutować czołowi eksperci z Polski oraz przedstawiciele klastrów prężnie działających w Europie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja na www.forumrozwojumazowsza.eu/rejestracja/

Więcej informacji o Forum www.forumrozwojumazowsza.eu

Dla niektórych Open Innovation to dzieci kwiaty w świecie innowacji: bądźmy otwarci i twórzmy wspólną wiedzę, dzielmy się wszystkim bezwzględnie i nie zważajmy na tak przyziemne sprawy jak pieniądze. Nic bardziej mylnego! Open Innovation to filozofia skutecznego budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o wiedzę i zasoby, których nie można lub których nie opłaca się rozwijać wewnątrz firmy. Ci, którzy zrozumieją to jako pierwsi, wygrają „innowacyjny wyścig” – mówi Magdalena Jackowska-Rejman, prezes techBrainers.

d2dw0tf

Tylko nieliczne innowacje mają szansę odnieść rynkowy sukces. Jednak w dłuższej perspektywie większe ryzyko ponoszą przedsiębiorstwa, które nie decydują się na ich wprowadzanie. Rozwijanie działalności, w tym poszukiwanie nowych modeli biznesowych i identyfikowanie nowych grup potencjalnych odbiorców jest wyzwaniem. W nowoczesnym biznesie stawia mu czoła coraz więcej firm – zarówno światowych korporacji, jak i nowoczesnych małych i średnich przedsiębiorstw. Co jest ich kluczem do sukcesu? Zrozumienie mechanizmów rządzących rynkiem innowacji i zasad współpracy pomiędzy podmiotami posiadającymi nowatorskie rozwiązania.

Open Innovation to filozofia tworzenia nowych produktów i rozwiązań, zakładająca, że świadomie rezygnujemy z posiadania nieograniczonej władzy nad prawami do całego rozwiązania, a wystarczającym staje się posiadanie tylko niezbędnego zabezpieczenia własności intelektualnej w obszarze naszej działalności biznesowej. Dlaczego mielibyśmy to robić? Dlaczego warto szukać tak zwanego trzeciego wyjścia, zamiast decydować się na te najbardziej oczywiste: wymyślanie samemu lub zakup gotowego rozwiązania?

Tworzenie „razem” ma sens, bo przy pędzącym globalnym postępie nauki i technologii, budowanie wewnętrznej wiedzy przez firmę równocześnie w wielu obszarach jest po prostu zbyt drogie i czasochłonne – zauważa Magdalena Jackowska-Rejman, prezes techBrainers. I dodaje: Kiedy presja konkurencji rośnie a zniecierpliwienie klientów wymusza skracanie czasu wejścia na rynek nowych produktów, własne zasoby (intelektualne czy finansowe) okazują się niewystarczające, aby utrzymać się na fali nowych technologii.

Kim są ci, którzy potrafią efektywnie pozyskiwać technologie z zewnątrz i lokalizować je w swojej firmie? Dr Pierre Orlewski,menedżer otwartych innowacji na region EMEA w Centrum Innowacji Goodyeara w Luksemburgu, niekwestionowany autorytet w obszarze Open Innovation mnoży przykłady firm, które z sukcesem stosują filozofię Open Innovation. Jedną z takich firm jest Procter & Gamble*,* którego ponad 40 proc. nowych produktów zostało wypracowanych w ramach zewnętrznych aliansów. Często przytaczany w kontekście Open Innovation jest również przypadek PepsiCo oraz marki Lipton (aktualnie Unilever), które wniosły odpowiednio: wiedzę biznesową oraz technologiczną na temat napojów butelkowanych oraz na temat samej herbaty i jej właściwości. Współpraca ta zaowocowała artykułem, który każdy z nas zna ze sklepowych półek – Lipton Ice Tea. Powstał nowy produkt, nowa kompetencja i korzyść dla obu graczy.

d2dw0tf

Jak więc powinniśmy się zmienić, żeby móc mówić o sobie „open” i żeby sięgać po to, co zarezerwowane jest dla najlepszych?

„Tutaj grafika”

Open Innovation to ścieżka wybierana przez tych, którzy rozumieją, że innowacji nie można ignorować. Umiejętność odpowiedniego wzbogacania potencjału organizacji o innowacyjne rozwiązania z zewnątrz i właściwe zarządzanie rozwiązaniami wewnątrz jest dziś na wagę złota. Dlatego też, profesjonalizacja tego obszaru w Polsce i w Europie stanowi coraz większą wartość – nie tylko dla przedsiębiorstw, ale także dla ich menedżerów, pracowników i klientów. Pozwala ona kreować przewagę konkurencyjną, a także umożliwia wypracowanie nowych modeli biznesowych i identyfikację nowych grup odbiorców.

– Rozwój w oparciu o innowacje jest szansą dla polskich przedsiębiorstw, dlatego w nowej perspektywie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego uruchomione zostaną tzw. bony na innowacje – mówi Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. – Będzie to wsparcie dla przedsiębiorców umożliwiające współpracę z jednostkami naukowymi lub nabycie doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych – dodaje.

d2dw0tf

Jednak poza środkami, które pozwolą realizować innowacyjne projekty, ważna jest także zmiana w samym sposobie myślenia o rozwoju: otworzenie się na współpracę z zewnętrznymi partnerami i wspólne tworzenie nowego. Na Mazowszu taki cel stawia przed sobą np., współtworzony przez jednego z partnerów 6 Forum Rozwoju Mazowsza, techBrainers R&D Club, który zrzesza obecnie już ponad 80 szefów działów R&D i innowacji, promując wśród nich filozofię Open Innovation.

Celem R&D Clubu jest działanie na rzecz rozwoju i umacniania współpracy w dziedzinie badań i rozwoju, w szczególności poprzez wypracowanie narzędzi pozwalających efektywnie wykorzystywać potencjał badawczo rozwojowy polskich przedsiębiorstw oraz ośrodków naukowych, podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji współpracy w obszarze R&D, wspieranie międzynarodowych i krajowych projektów mających na celu rozwój i integrację przedsiębiorców, świata nauki oraz instytucji publicznych w obszarze R&D, a także stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych menedżerów w obszarze Open Innovation.

Innym nowoczesnym instrumentem rozwoju są klastry i sieci współpracy. Skupiając na niewielkiej przestrzeni grupę konkurujących i współpracujących firm z branż pokrewnych, ośrodków akademickich, IOB oraz administracji publicznej, klastry generują rozwiązania dla szeregu problemów i wyzwań społecznych oraz gospodarczych. Korzyści dla firm płynące z efektywnego funkcjonowania klastrów to między innymi:

· możliwość obniżenia kosztów poprzez tworzenie grup zakupowych

· implementacja systemowych rozwiązań dla branży

· generowanie dodatkowych przychodów z tworzenia wspólnych regionalnych marek

· skuteczniejsze aplikowanie o środki unijne poprzez tworzenie zdrowych i stabilnych partnerstw

· dostęp na preferencyjnych warunkach do infrastruktury badawczej.

O tym, jak stać się bardziej „open” oraz budować skuteczne organizacje klastrowe, już 7-8 października na 6. Forum Rozwoju Mazowsza będą dyskutować czołowi eksperci z Polski oraz przedstawiciele klastrów prężnie działających w Europie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja na www.forumrozwojumazowsza.eu/rejestracja/

Więcej informacji o Forum www.forumrozwojumazowsza.eu

d2dw0tf

Podziel się opinią

Share
d2dw0tf
d2dw0tf