Trwa ładowanie...
d390w11
d390w11
espi

OPEN-NET Spółka Akcyjna - : wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 20 ... - EBI

OPEN-NET Spółka Akcyjna - : wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2014 (43/2014)
Share
d390w11
NEW CONNECT
Raport EBI nr 43 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
: wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 17 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 11/VI/11/2014 w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego OPEN-NET S.A. za rok 2014. Wybranym podmiotem jest Biuro Obrachunkowe Biegły Rewident mgr Piotr Białas ul. Kormoranów 13 41-400 Mysłowice, wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2681. Podpisanie umowy o badanie nastąpi w możliwie najszybszym terminie, umożliwiającym biegłemu rewidentowi udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Janusz Kumala Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d390w11

Podziel się opinią

Share
d390w11
d390w11