Trwa ładowanie...
d12yuhg
d12yuhg
espi

OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Daty przekazywania raportów okresowych przez OPERA T...

OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Daty przekazywania raportów okresowych przez OPERA Terra Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. (1/2013)
Share
d12yuhg
WIADOMOŚĆ
Działając na podstawie par. 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informujemy o stałych datach przekazywania raportów okresowych dla OPERA Terra Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w 2013 r. Raporty kwartalne:14 lutego 2013 r. – raport za czwarty kwartał 2012 r. 6 maja 2012 r. – raport za pierwszy kwartał 2013 r. 5 sierpnia 2013 r. – raport za drugi kwartał 2013 r. 4 listopada 2013 r. – raport za trzeci kwartał 2013 r. Raport półroczny 2 września 2013 r. – raport za pierwsze półrocze 2013 r. Raport roczny: 30 kwietnia 2013 r. – raport roczny za 2012 r.
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 1 / 2013
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2013-01-10
Nazwa podmiotu: OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: Daty przekazywania raportów okresowych przez OPERA Terra Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Podstawa prawna § 103 ust. 1 oie - stałe daty przekazyw. w danym roku raportów okresów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu Krzysztof Łękarski
2013-01-10 Jarosław Mazek Członek Zarządu Jarosław Mazek

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d12yuhg

Podziel się opinią

Share
d12yuhg
d12yuhg