Trwa ładowanie...
d1ijkls

Opolskie/ Od 14 listopada drugi nabór projektów dot. bioróżnorodności

Drugi nabór projektów dotyczących ochrony różnorodności biologicznej rozpocznie 14 listopada zarząd woj. opolskiego. Poprzedni, rozstrzygnięty w sierpniu ub. roku, był pierwszym naborem na środki RPO tego regionu na lata 2014-2020.
Share
d1ijkls

Wtedy rozdysponowano 22 mln zł, teraz dostępnych będzie 25 mln zł.

Fundusze te będą mogły wykorzystać samorządy, instytucje związane z ochroną przyrody, uczelnie czy organizacje pozarządowe - na przedsięwzięcia związane m.in. z ochroną gatunków zagrożonych, ochroną i odbudową zagrożonych siedlisk, tworzeniem centrów ochrony różnorodności biologicznej, opracowaniem programów ochrony dla parków krajobrazowych czy rezerwatów przyrody.

Wsparcie będą mogły dostać też projekty zakładające tworzenie nowych i ochronę istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych czy prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych.

d1ijkls

Planowany nabór potrwa do 21 listopada br., jego rozstrzygnięcie planowane jest na kwiecień przyszłego roku. Władze regionu liczą na dobre projekty; przypominają, że już po ubiegłorocznym naborze ze względu na ich wysoki poziom zdecydowały o zwiększeniu puli przyznanych dotacji i dofinansowaniu wszystkich zgłaszających się wówczas wnioskodawców.

Całkowita wartość 11 dofinansowanych po pierwszym naborze projektów wyniosła ok. 27 mln zł. Obejmują one zadania od inwestycji infrastrukturalnych, przez ochronę rzadkich gatunków, po edukację ekologiczną. Ich autorami są samorządy, uczelnie, organizacje pozarządowe.

Samorząd Opola realizuje projekt zakładający m.in. przebudowę i rozbudowę istniejącej już w opolskim ogrodzie zoologicznym szklarni dla ochrony 13 zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt z Opolszczyzny, Polski i Europy (wartość dofinansowania to ponad 4,2 mln zł dla projektu o wartości 6,4 mln zł).

Wśród objętych działaniami w opolskim zoo gatunków wymieniono: ptaki (kraski, podgorzałki, bataliony, kulony, hełmiatki, ohary, bernikle białolice); pijawkę lekarską; żółwie greckie i mauretańskie; największe występujące w Polsce małże - szczeżuje wielkie oraz rośliny - kotewkę orzech wodny i salwinię pływającą.

d1ijkls

Wśród zakwalifikowanych do sfinansowania działań znalazł się też projekt, który Filharmonia Opolska realizuje m.in. z Muzeum Wsi Opolskiej i Teatrem Kochanowskiego: "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w woj. opolskim".

Dofinansowanie kwotą blisko 3,5 mln zł ma w tym projekcie wesprzeć działania, jak cykl spotkań edukacyjnych nt. trzmiela i ekosystemu, w którym żyje, warsztaty muzyczne, spektakl ekologiczno-edukacyjny w wykonaniu teatru, modernizacja części chat w Muzeum Wsi Opolskiej, montaż windy i platform dla niepełnosprawnych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego czy imprezy plenerowe.

Ponadto w ramach projektów wspartych w pierwszym naborze m.in. Kędzierzyn-Koźle i Uniwersytet Opolski prowadzą ochronę zabytkowych parków - w Sławięcicach i Dąbrowie Niemodlińskiej, a władze Brzegu odbudowują staw na terenie Parku Centralnego.

Trzy wsparte środkami opolskiego RPO projekty dotyczące bioróżnorodności prowadzi też samorząd tego regionu. Dotyczą one inwentaryzacji opolskich zasobów przyrodniczych, edukacji i podniesienia świadomości przyrodniczej mieszkańców, a także promowania postaw, sprzyjających ochronie przyrody regionu.

d1ijkls

Łączne środki Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego na lata 2014-2020 sięgają blisko 945 mln euro. Do końca br. samorząd woj. opolskiego chce zakontraktować 30 proc. funduszy RPO i wypłacić 10 proc. jego środków. Do końca 2018 r. zakontraktowanych ma być 85 proc. funduszy RPO, a wypłaconych - 60 proc.

Na ochronę różnorodności biologicznej z opolskiego RPO trafić ma łącznie ok. 22,8 mln euro.

d1ijkls

Podziel się opinią

Share
d1ijkls
d1ijkls