Trwa ładowanie...
d1brdom

Opolskie/ Remont zbiornika w Nysie zakończy się 7 miesięcy później

Siedem miesięcy później niż planowano zakończy się remont zbiornika w Nysie, jedna z najważniejszych inwestycji przeciwpowodziowych w Opolskim. Przez to, że część prac zostanie wykonana w 2016 r., unijna dotacja na inwestycję będzie musiała być pomniejszona.
Share
d1brdom

Remont zbiornika miał potrwać do końca grudnia. Z informacji przekazanych PAP przez rzecznika wrocławskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) Piotra Stachurę wynika, że termin realizacji został jednak przedłużony do 31 lipca 2016 r. Jak wyjaśnił Stachura, zmiana terminu jest skutkiem awarii, do jakiej doszło w trakcie prac przy przebudowie i udrożnieniu koryta Nysy Kłodzkiej. Chodziło o awarię tzw. ścianki szczelnej, co spowodowało kilkumiesięczne opóźnienie.

Wrocławskie RZGW uzyskało już zgodę Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedłużenie terminu realizacji całości projektu. Zostało to wprowadzone aneksem do umowy o dofinansowanie.

Według wcześniejszych informacji remont zbiornika w Nysie miał kosztować 411 mln zł. 85 proc. tzw. kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia (ok. 320 mln zł) miało być pokryte z pieniędzy unijnych. Aby skorzystać z dofinansowania, zadanie musiało być jednak zrealizowane i rozliczone do końca b.r.

d1brdom

Stachura podał, że obecnie całkowity koszt modernizacji zbiornika w Nysie szacuje się na ok. 431 mln zł. "Sytuacja na placu budowy jest jednak na tyle dynamiczna, że ostateczną wartość projektu będziemy w stanie podać po jego zakończeniu" - zaznaczył.

Zapewnił, że "nie ma ryzyka utraty pełnego zakresu dofinansowania" z UE. Ale - przyznał - dotacja zostanie "okrojona" o zakres robót niezrealizowanych w 2015 r. i przełożonych na 2016. "Szacujemy, że będzie to kwota ok. 50-60 mln zł. Na dziś nie jesteśmy w stanie określić jej precyzyjnie, bo wiele będzie zależało od całkowitej wartości, w jakiej zamknie się projekt" - dodał.

Tłumaczył, że zgodnie ze stanowiskiem KE "istnieje możliwość ponoszenia wydatków w projekcie przez beneficjenta po 31 grudnia 2015 r., jednak wydatki poniesione po tej dacie nie są kwalifikowalne". "Oznacza to, że projekt będzie mógł być realizowany jeszcze w 2016 r., ale wydatki ponoszone w ramach jego realizacji po 31 grudnia 2015 r. muszą być pokryte z budżetu państwa" - wyjaśnił.

Zapewnił, że RZGW Wrocław podjął "szereg działań, których celem było jak najwyższe wydatkowanie środków w 2015 r." - m.in. mobilizowano wykonawców, wprowadzono dwuzmianowy czas pracy, zwiększono liczbę kadry pracującej przy inwestycji i liczbę podwykonawców, zmieniono kadrę zarządzającą budową. "Dodatkowo kilka razy w tygodniu na budowie odbywają się spotkania robocze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, by na bieżąco rozwiązywać problemy realizacyjne i projektowe" - podkreślił.

d1brdom

Dodał, że w kwietniu 2014 r. wprowadzono program naprawczy, dzięki czemu w ciągu 19 miesięcy zaawansowanie realizacji inwestycji wzrosło z 20 do 80 proc.

Z informacji przekazanych PAP przez rzecznika wrocławskiego RZGW wynika, że rzeczowe zaawansowanie prac przy remoncie zbiornika w Nysie na koniec listopada wyniosło 80 proc., a do końca tego roku ma wynieść 90 proc.

Stachura podał, że do końca 2015 r. w ramach inwestycji zakończone mają być: część wlotowa do zbiornika; dwie przepompownie - w Siestrzechowicach i Zwierzyńcu; budynek obsługi zbiornika oraz socjalno-gospodarczy; regulacja i udrożnienie koryta Nysy Kłodzkiej na odcinku miejskim i wiejskim; jaz nr 3 na Nysie Kłodzkiej; a także tzw. przelew boczny kontrolowany bez najazdów na most. Natomiast w 2016 r. do ukończenia pozostaną - podał rzecznik - roboty wykończeniowe przy jazie nr 1; ostatni etap budowy jazu nr 2 oraz roboty wykończeniowe przy budowli zrzutowej.

Remont zbiornika w Nysie to jedna z najważniejszych inwestycji przeciwpowodziowych na Opolszczyźnie. Projekt podzielony jest na dwa przedsięwzięcia. Pierwsze to przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa do rejonu Kubic wraz z rozbudową istniejących obwałowań. Drugie to modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika.

d1brdom

Remont zbiornika był inwestycją późno rozpoczętą i borykającą się z kolejnymi problemami oraz opóźnieniami. Plan naprawczy, który dla niego opracowano, wdrożony został w ub.r. po tym, gdy zbankrutowała jedna z pracujących przy remoncie firm. W trakcie realizacji inwestycji okazało się też m.in., że przeprowadzone jeszcze przed jej rozpoczęciem badania geologiczne były niewystarczające. Sytuacja wymagała doprojektowywania i wykorzystania innych materiałów.

Dodatkowo 30 stycznia br. wykonawca remontu zbiornika w Nysie - stojąca na czele konsorcjum trzech partnerów Hydrobudowa Gdańsk - złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej; w marcu ją ogłoszono.

Partnerami Hydrobudowy Gdańsk w przedsięwzięciu realizowanym w Nysie były firma Bilfinger Berger Budownictwo i Metrostav Praga. W lutym obydwa te przedsiębiorstwa skutecznie wypowiedziały umowę współpracy Hydrobudowie Gdańsk, a nowym liderem konsorcjum, w skład którego weszły owe dwa podmioty, została firma Bilfinger Berger Budownictwo.

d1brdom

Podziel się opinią

Share
d1brdom
d1brdom