Trwa ładowanie...
d3psav4
espi

OPONEO.PL S.A. - Oddalenie pozwu złożonego przez Favonia Trading Limited przeciwko OPONEO.PL S.A ...

OPONEO.PL S.A. - Oddalenie pozwu złożonego przez Favonia Trading Limited przeciwko OPONEO.PL S.A (48/2012)
Share
d3psav4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPONEO.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Oddalenie pozwu złożonego przez Favonia Trading Limited przeciwko OPONEO.PL S.A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPONEO.PL S.A. (dalej jako "Spółka") informuje, iż w dniu 6 listopada 2012 roku powziął informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy korzystnego dla Spółki wyroku dotyczącego pozwu z dnia 18 sierpnia 2011 roku z powództwa Favonia Trading Limited z siedzibą w Limassol (dalej jako "FTL") przeciwko OPONEO.PL S.A., o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 51/2011 z dnia 19 września 2011 roku i nr 38/2012 z dnia 12 października 2012 roku. We wskazanym wyroku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy postanowił: 1.Oddalić żądanie FTL w zakresie zapłaty kwoty 2 500 000,00 PLN z ustawowymi odsetkami. 2.Umorzyć postępowanie co do żądania uznania bezskuteczności przeniesienia na Spółkę praw do udziałów w spółce Favonia Polska Sp. z o.o. (obecnie Opony.pl Sp. z o.o.) przeprowadzonego na podstawie Warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce Favonia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2010 roku, zmienionej następnie aneksami z 15 marca oraz 30 kwietnia 2010 roku. 3.Zasądzić od FTL
na rzecz Spółki kwotę 7 217,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok nie jest prawomocny i przysługuje od niego prawo wniesienia apelacji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONEO.PL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-145 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podleśna 17
(ulica) (numer)
052 374 03 95 052 3418850
(telefon) (fax)
zarzad@oponeo.pl www.oponeo.pl
(e-mail) (www)
9532457650 093149847
(NIP) (REGON)
d3psav4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2012-11-07 Michał Butkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3psav4

Podziel się opinią

Share
d3psav4
d3psav4