Trwa ładowanie...
d3glnu3
espi

OPONEO.PL S.A. - Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w I kwartale 2012 roku (9/2012)

OPONEO.PL S.A. - Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w I kwartale 2012 roku (9/2012)
Share
d3glnu3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-10
Skrócona nazwa emitenta
OPONEO.PL S.A.
Temat
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w I kwartale 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w I kwartale 2012 roku wynosi 46 068 tys. zł i stanowi ok. 187% wyników osiągniętych w I kwartale 2011 roku (24 564 tys. zł). Główną przyczyną uzyskania większych przychodów ze sprzedaży w I kwartale br. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego był znaczny wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy i wzmacniania marki, w szczególności na rynkach zagranicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONEO.PL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-145 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podleśna 17
(ulica) (numer)
052 3418888 052 3418850
(telefon) (fax)
zarzad@oponeo.pl www.oponeo.pl
(e-mail) (www)
9532457650 093149847
(NIP) (REGON)
d3glnu3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2012-04-10 Michał Butkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3glnu3

Podziel się opinią

Share
d3glnu3
d3glnu3