Trwa ładowanie...
d3cg0yd
d3cg0yd
espi

OPONEO.PL S.A. - Warunki skupu akcji własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego prz...

OPONEO.PL S.A. - Warunki skupu akcji własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie wraz z informacją o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (14/2014)
Share
d3cg0yd

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPONEO.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Warunki skupu akcji własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie wraz z informacją o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPONEO.PL S.A. (dalej także: Spółka) informuje o podjęciu w dniu 25 kwietnia 2014 roku uchwały w sprawie rozpoczęcia Programu odkupu akcji własnych (dalej: Program) i przyjęcia Regulaminu odkupu akcji OPONEO.PL S.A., stosownie do upoważnienia udzielonego uchwałą nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z dnia 31 marca 2014 roku. Podstawą prawną odkupu akcji jest art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. Treść Regulaminu odkupu akcji OPONEO.PL S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu. Ponadto, Zarząd OPONEO.PL S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. oraz w związku z w/w uchwałą Zarządu Spółki, Spółka w dniu 25 kwietnia 2014 roku nabyła za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBanku S.A. 10 000 akcji własnych, podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po średniej, jednostkowej cenie nabycia
12,66 zł (słownie: dwanaście złotych 66/100). Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty), łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Akcje nabyte 25 kwietnia 2014 roku stanowią 0,07% udziału w kapitale zakładowym OPONEO.PL S.A. i uprawniają do wykonywania 10 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Na dzień 25 kwietnia 2014 roku OPONEO.PL S.A. posiada łącznie 1 010 000 akcji własnych stanowiących 7,25% udziału w kapitale zakładowym OPONEO.PL S.A. i uprawniających do wykonywania 1 010 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wszystkie ww. akcje własne zostały nabyte w ramach
realizacji Programu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | program-odkupu-akcji-25042014.pdf | Regulamin odkupu akcji OPONEO.PL S.A. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONEO.PL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-145 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podleśna 17
(ulica) (numer)
052 374 03 95 052 3418850
(telefon) (fax)
zarzad@oponeo.pl www.oponeo.pl
(e-mail) (www)
9532457650 093149847
(NIP) (REGON)
d3cg0yd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2014-04-25 Michał Butkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cg0yd

Podziel się opinią

Share
d3cg0yd
d3cg0yd