Trwa ładowanie...
d2b9odk
espi

OPONEO.PL S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otw...

OPONEO.PL S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. (86/2013)
Share
d2b9odk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 86 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | OPONEO.PL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje o otrzymaniu od Aviva Investors Poland SA działającego: 1. jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem, 2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: Fundusz) zawiadomienia o zmniejszeniu zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. W wyniku transakcji zbycia akcji OPONEO.PL S.A., dokonanej w dniu 05 września 2013 roku Fundusz posiada 687 578 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., stanowiących 4,93% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 687 578 głosów, które stanowią 4,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed w/w zmianą Fundusz posiadał 703 355 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., stanowiących 5,05% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 703 355 głosów, które stanowiły 5,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONEO.PL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-145 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podleśna 17
(ulica) (numer)
052 374 03 95 052 3418850
(telefon) (fax)
zarzad@oponeo.pl www.oponeo.pl
(e-mail) (www)
9532457650 093149847
(NIP) (REGON)
d2b9odk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2013-09-09 Michał Butkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b9odk

Podziel się opinią

Share
d2b9odk
d2b9odk