Trwa ładowanie...
d3pkbaz

OPONIX.PL S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Motoricus S.A. (...

OPONIX.PL S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Motoricus S.A. (dawniej Oponix.pl S.A.) przez podmioty działające w porozumieniu (24/2010)

Share
d3pkbaz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPONIX.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Motoricus S.A. (dawniej Oponix.pl S.A.) przez podmioty działające w porozumieniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Motoricus S.A. (dawniej Oponix.pl S.A.) informuje, ( zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) że otrzymałinformację od Członka Zarządu Spółki Carbon Invest S.A. o transakcji na akcjach spółki Motoricus S.A. (dawniej Oponix.pl S.A. )Z przekazanej informacji wynika, że w wyniku transakcji pakietowych sprzedaży akcji Motoricus S.A. (dawniej Oponix.pl S.A.) z dnia 8 grudnia 2010 r. udział Carbon Invest S.A. łącznie z Członkiem Zarządu w głosach na walnym zgromadzeniu Motoricus S.A. (dawniej Oponix.pl S.A.) wynosi poniżej 5%.Przed zawarciem powyższej transakcji Carbon Invest S.A. wraz z Członkiem Zarządu posiadała 164.928 akcji Motoricus S.A. (dawniej Oponix.pl S.A.) zapewniających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu tj. 5,43%.Po sprzedaży akcji Carbon Invest S.A. łącznie z Członkiem Zarządu posiada 148.928 akcji Motoricus S.A. (dawniej Oponix.pl S.A.) zapewniających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu tj. 4,9 %Carbon Invest S.A. oraz Członek Zarządu tej
Spółki traktowani są jako podmioty działające w porozumieniu (Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkbaz

| | | MOTORICUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOTORICUS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-568 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Botaniczna | | 27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 610 45 45 | | (22) 203 53 93 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Andrzej WojnoWitold Gazda p.o. Prezesa ZarząduCzłonek Zarządu Andrzej WojnoWitold Gazda

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkbaz

Podziel się opinią

Share
d3pkbaz
d3pkbaz