Trwa ładowanie...
d3un9r9
d3un9r9
espi

OPTEAM S.A. - Ustanowienie Prokurenta (61/2011)

OPTEAM S.A. - Ustanowienie Prokurenta (61/2011)
Share
d3un9r9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie Prokurenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) podaje do wiadomości publicznej informację o ustanowieniu w dniu 12.07.2011 r. Pana Ryszarda Woźniaka prokurentem z zastrzeżeniem, że udzielona prokura uprawnia do działania w imieniu Spółki łącznie w Członkiem Zarządu. Pan Ryszard Woźniak jest magistrem informatyki, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, rok ukończenia 1985. Przebieg kariery zawodowej: 1985 ? 1991 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie ? Asystent, a następnie Starszy Asystent 1991?1993 - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza w Rzeszowie ? Starszy Asystent 1988 ? 1992 - Comfort Sp. z o.o. - Dyrektor Techniczny - Udziałowiec i współzałożyciel Firmy. 1992? 2003 - Optimus-Comfort Sp. z o.o. - Programista systemowy, Dyrektor ds. Sieci Komputerowych, Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych. 2003 ? 2007 - OPTeam S.A. - Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych 2007? 2010 - Elektra Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu Spółki W latach 2003 ? 2008 ? pełnił funkcję Przewodniczącego Rady
Nadzorczej OPTeam S.A. Aktualnie Pan Ryszard Woźniak pełni w Spółce funkcję Dyrektora Departamentu Systemów ERP. Według złożonego oświadczenia, Pan Ryszard Woźniak nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPTEAM S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
36-002 Jasionka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tajęcina 113
(ulica) (numer)
17 867 21 00 17 852 01 38
(telefon) (fax)
www.opteam.pl
(e-mail) (www)
813-033-45-31 008033000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Andrzej Pelczar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3un9r9

Podziel się opinią

Share
d3un9r9
d3un9r9