Trwa ładowanie...
d2dr61i
d2dr61i
espi

OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z firmą TECH DATA Polska Sp. z o.o. (kumulacja obrotów), p...

OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z firmą TECH DATA Polska Sp. z o.o. (kumulacja obrotów), przekroczenie progu 10% kapitałów własnych. (31/2012)
Share
d2dr61i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z firmą TECH DATA Polska Sp. z o.o. (kumulacja obrotów), przekroczenie progu 10% kapitałów własnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) podaje do wiadomości publicznej informację o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą wg wartości zamówień kumulowanych z podmiotem: TECH DATA Polska Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 212. Łączna wartość obrotów na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi netto: 2.868.092,80 zł. Jednocześnie Spółka podaje, że najwyższą spośród zawartych umów dostawy w ramach podanej wyżej wartości obrotów z firmą TECH DATA Polska Sp. o.o., jest zamówienie z dnia 19.06.2012 r. dotyczące zakupu przez Spółkę sprzętu informatycznego. Wartość tego zamówienia wynosiła netto: 1.418.002,90 zł, a jego warunki nie odbiegały od warunków typowych dla tego rodzaju zamówień. Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty transakcji z TECH DATA Polska Sp. o.o. za znaczącą przyjęto fakt, iż łączna ich wartość na dzień sporządzenia raportu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego w raporcie okresowym za I kwartał 2012 r. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 3
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPTEAM S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
36-002 Jasionka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tajęcina 113
(ulica) (numer)
17 867 21 00 17 852 01 38
(telefon) (fax)
www.opteam.pl
(e-mail) (www)
813-033-45-31 008033000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Andrzej Pelczar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dr61i

Podziel się opinią

Share
d2dr61i
d2dr61i