Trwa ładowanie...
d45s9gn
espi

ORANGE POLSKA - Dokumenty Rady Nadzorczej, dotyczące Dobrych Praktyk, przedstawiane Zwyczajnemu W ... - EBI

ORANGE POLSKA - Dokumenty Rady Nadzorczej, dotyczące Dobrych Praktyk, przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. (1/2015)
Share
d45s9gn
Raport wynikające z ładu korporacyjnego
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Dokumenty Rady Nadzorczej, dotyczące Dobrych Praktyk, przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Raport EBI 1-2015 Dokumenty Rady Nadzorczej, dotyczące Dobrych Praktyk, przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zawierające: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. i jej komitetów wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w 2014 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem. Dokumenty znajdują się w Załączniku.
ZalacznikdoraportuEBI1-2015-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d45s9gn

Podziel się opinią

Share
d45s9gn
d45s9gn