Trwa ładowanie...
d3d02n9

ORBIS - Informacja o poziomie przychodów Grupy Kapitałowej Orbis w okresie styczeń - grudzień 201...

ORBIS - Informacja o poziomie przychodów Grupy Kapitałowej Orbis w okresie styczeń - grudzień 2010 r. (1/2011)

Share
d3d02n9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-19
Skrócona nazwa emitenta
ORBIS
Temat
Informacja o poziomie przychodów Grupy Kapitałowej Orbis w okresie styczeń - grudzień 2010 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W celu jednoczesnego poinformowania akcjonariuszy o przewidywanych przychodach Spółki, w związku z treścią art. 20 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z 2009 roku, Dz.U.Nr 185, poz.1439), "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69, przekazuje wstępną informację o przychodach Grupy Kapitałowej Orbis w okresie styczeń-grudzień 2010 r., które ukształtowały się na poziomie 817,8 mln zł. Dane te będą podlegały weryfikacji w ramach sporządzania okresowego raportu finansowego za 2010 rok.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3d02n9

| | | ORBIS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ORBIS | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-028 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bracka | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8260271 | | 022 8273301 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | orbissa@orbis.pl | | orbis.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526 025 04 69 | | 006239529 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Marcin Szewczykowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3d02n9

Podziel się opinią

Share
d3d02n9
d3d02n9