Trwa ładowanie...
dp2yfgo

ORBIS - Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości niehotelowej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Ł ...

ORBIS - Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości niehotelowej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 47. (39/2015)

Share
dp2yfgo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ORBIS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości niehotelowej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 47. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Orbis S.A. informuje, że w dniu 3 września 2015 r. pomiędzy ?Orbis? S.A. (Sprzedający) i Melior Investment sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie (Kupujący) zawarta została przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 47 za cenę 14.300.000 PLN (słownie: czternaście milionów trzysta tysięcy złotych) netto. W umowie przedwstępnej przewidziano podpisanie umowy przyrzeczonej do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz ustalono następujące zasady zapłaty ceny sprzedaży: - zadatek w wysokości 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) został wpłacony na rachunek Sprzedającego przed podpisaniem umowy przedwstępnej, - pozostała część ceny sprzedaży w wysokości 12.300.000 PLN (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy złotych) zostanie zapłacona przy umowie przyrzeczonej sprzedaży. Łącznie z umową przedwstępną, zawarta została umowa dzierżawy przedmiotowej nieruchomości, na podstawie której do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej Kupujący przejmuje wszystkie koszty i przychody
związane z tą nieruchomością. Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nie wymaga spełnienia żadnego warunku. Sprzedaż nieruchomości jest zgodna ze strategią Sprzedającego, której podstawą jest koncentracja na prowadzeniu działalności hotelarskiej. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2yfgo

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ORBIS SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ORBIS | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-028 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Bracka | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 8260271 | | 022 8273301 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | orbissa@orbis.pl | | orbis.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526 025 04 69 | | 006239529 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Ireneusz Węgłowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2yfgo

Podziel się opinią

Share
dp2yfgo
dp2yfgo