Trwa ładowanie...
d479ydl

Orlen przejmie od DEA 2 koncesje w Płd. Polsce w celu poszukiwania ropy i gazu

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) - Orlen Upstream przejmie od DEA Deutsche Erdoel AG 100% udziałów w dwóch koncesjach "o znacznym potencjale" w Małopolsce i na Podkarpaciu, w ramach kontynuacji rozbudowy portfela aktywów poszukiwawczo-wydobywczych, podała spółka. Prezes Orlen Upstream Wiesław Prugar "ma nadzieję" na dalsze przejęcia aktywów w tym roku.

Share
d479ydl

"Nabywane obszary charakteryzuje znaczny potencjał poszukiwawczy. Wykonane przez nas dotychczas analizy pozwalają na szybkie rozpoczęcie prac wiertniczych, z którymi wiążemy duże nadzieje. Ta akwizycja rozbuduje nasz portfel poszukiwawczy w rejonie Karpat i Zapadliska Przedkarpackiego, a także umożliwi dalszy rozwój projektów poszukiwawczych Orlen Upstream w Polsce. Mam również nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o przejęcia aktywów w tym roku" - powiedział Prugar, cytowany w komunikacie.

Nabyte koncesje nr 29/2013/p na częściach bloków 434 i 433 oraz nr 30/2013/p na bloku 435 położone są w obrębie Karpat Zewnętrznych i zajmują powierzchnię ok. 2,2 tys. km2. Prowadzenie prac poszukiwawczych na obszarze tych koncesji będzie możliwe po uzyskaniu od Ministerstwa Środowiska zgody na transfer praw do poszukiwań węglowodorów, podano również.
Karpaty Zewnętrzne oraz Zapadlisko Przedkarpackie tworzą najstarszą w kraju małopolską prowincję naftową. W rejonie tym narodził się polski przemysł naftowy, a do lat 50-tych ubiegłego wieku 100% rodzimej eksploatacji ropy naftowej pochodziło z tego terenu. W ocenie Orlen Upstream, rejestrowane na tym obszarze liczne objawy węglowodorów, jak również odkryte w przeszłości (niektóre do dziś eksploatowane) złoża ropy naftowej i gazu ziemnego stwarzają przesłanki do ponownej oceny potencjału naftowego tego regionu, podkreślono.

Zgodnie z założeniami strategii PKN Orlen rozwój segmentu upstream w najbliższych latach planowany jest zarówno poprzez akwizycje aktywów poszukiwawczo-wydobywczych w Polsce i na świecie, jak również rozwój organiczny w ramach prowadzonych samodzielnie projektów. W zakresie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów koncern koncentruje się na obszarach o większej perspektywiczności. Jednocześnie PKN Orlen wzmacnia obecność na polu poszukiwań konwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, przypomina spółka.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł.

(ISBnews)

d479ydl

Podziel się opinią

Share
d479ydl
d479ydl