Trwa ładowanie...
d4exd3o
d4exd3o
espi

ORPHEE - DORĘCZENIE ORPHÉE SA ŻĄDANIA ZWOŁANIA PRZEZ SĄD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORPH ... - EBI

ORPHEE - DORĘCZENIE ORPHÉE SA ŻĄDANIA ZWOŁANIA PRZEZ SĄD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORPHÉE SA (69/2014)
Share
d4exd3o
NEW CONNECT
Raport EBI nr 69 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
DORĘCZENIE ORPHÉE SA ŻĄDANIA ZWOŁANIA PRZEZ SĄD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORPHÉE SA
Podstawa prawna
Treść raportu:
Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (?Spółka?), informuje o wszczęciu przed Sądem Pierwszej Instancji (Tribunal de Premiere Instance) w Genewie ("Sąd") postępowania w sprawie z wniosku spółki dominującej, PZ Cormay S.A. o zwołanie przez Sąd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym zmiany w składzie Rady Dyrektorów Spółki, polegające na odwołaniu z Rady Dyrektorów Spółki Pana Tomasza Tuory i Pani Katarzyny Jackowskiej oraz powołaniu do Rady Dyrektorów Spółki Pana Janusza Płocicy i Pana Michała Błacha. Sprawie została nadana sygnatura C/21347/14-10 SFC. Odpis wniosku PZ Cormay S.A. został doręczony Spółce w dniu 14 listopada 2014 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Tuora Przewodniczący Rady Dyrektorów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4exd3o

Podziel się opinią

Share
d4exd3o
d4exd3o