Trwa ładowanie...
d12n65w
d12n65w
espi

ORPHEE LTD - Akcjonariusze posiadający na NWZ ponad 5% głosów (7/2014)

ORPHEE LTD - Akcjonariusze posiadający na NWZ ponad 5% głosów (7/2014)
Share
d12n65w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORPHEE LTD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Akcjonariusze posiadający na NWZ ponad 5% głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.04.2014 r. (NWZ): Ogólna liczba akcji na NWZ: 18.518.209 (osiemnaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy dwieście dziewięć), tj. 75,25% kapitału zakładowego. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ: 1. PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach: liczba głosów z akcji 13.400.000, co stanowiło 72,36 % głosów na NWZ i daje prawo do 54,45 % w ogólnej liczbie głosów. 2. ING Otwarty Fundusz Emerytalny: liczba głosów z akcji 1.700.000, co stanowiło 9,18 % głosów na NWZ i daje prawo do 6,90 % w ogólnej liczbie głosów. 3. Fundusze zarządzane przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ, Quercus Absolute Return FIZ, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Selektywny, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny): liczba głosów z akcji
2.151.385, co stanowiło 11,62 % głosów na NWZ i daje prawo do 8,74 % w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ORPHEE LTD
(pełna nazwa emitenta)
ORPHEE LTD Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
CH-1228 Genewa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemin du Champs des Filles, Plan les Ouates 19
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Tomasz Tuora Przewodniczący Rady Dyrektorów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12n65w

Podziel się opinią

Share
d12n65w
d12n65w