Trwa ładowanie...
d3z1ieg
espi

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie dn...

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji serii E (16/2012)
Share
d3z1ieg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-10
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji serii E
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Orzeł Biały S.A. (Emitent), informuje, iż w dniu 10.04.2012 roku powziął informację, iż w dniu 5.04.2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 328/2012 na podstawie której 56.700 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki Orzeł Biały S.A. o wartości nominalnej 0,43 zł zostało dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Zarząd Giełdy postanowił także wprowadzić niniejsze akcje z dniem 12.04.2012 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12.04.2012 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLORZBL00013. GPW RMF § 34 ust. 1 pkt 2, 3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ORZEŁ BIAŁY S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-902 Bytom
(kod pocztowy) (miejscowość)
Siemianowicka 98
(ulica) (numer)
032 2815770 032 2899935
(telefon) (fax)
office@orzel-bialy.com.pl www.orzel-bialy.com.pl
(e-mail) (www)
6260003139 270647152
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
2012-04-10 Józef Wolarek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z1ieg

Podziel się opinią

Share
d3z1ieg
d3z1ieg