Trwa ładowanie...
d406hub

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Odwołanie prokurenta Spółki Orzeł Biały S.A. (9/2015)

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Odwołanie prokurenta Spółki Orzeł Biały S.A. (9/2015)

Share
d406hub
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-06
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Odwołanie prokurenta Spółki Orzeł Biały S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A., (dalej ?Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2014 z dnia 04.09.2014 r., w którym informował o udzieleniu na podstawie uchwały Zarządu nr 45/2014 z dnia 03.09.2014 r. prokury łącznej Panu Łukaszowi Tomsia z zastrzeżeniem, że prokurent może działać łącznie z Członkiem Zarządu, informuje, iż w dniu 04.05.2015r. podjął uchwałę nr 23/2015 o odwołaniu prokury Panu Łukaszowi Tomsia, w związku z podjęciem przez Sąd Najwyższy uchwały w składzie siedmiu sędziów z 30.01.2015 r. (sygn. akt III CZP 34/14), w której SN stwierdził, że nie jest dopuszczalny wpis do rejestru przedsiębiorców KRS jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt. 21

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d406hub

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ORZEŁ BIAŁY S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-946 | | Piekary Śląskie | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Harcerska | | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 2815770 | | 032 2899935 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@orzel-bialy.com.pl | | www.orzel-bialy.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6260003139 | | 270647152 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Michael Rohde Pedersen Prezes Zarządu
2015-05-06 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d406hub

Podziel się opinią

Share
d406hub
d406hub