Trwa ładowanie...
d4llvut

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opó...

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia (2/2011)

Share
d4llvut

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORZEŁ BIAŁY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2010 z dnia 20.01.2010 roku, w którym informował o zawarciu pięciu kontraktów na zakup i sprzedaż ołowiu, informuje, żeKontrahentem (drugą stroną zawartych umów) była firma BOLMET S.A. z siedzibą w Bolesławiu.Zrealizowana wartość kontraktu o najwyższej wartości na zakup ołowiusurowego z dnia 20.01.2010 roku, wyniosła 22,2 mln zł netto, a łączna wartość podpisanych w tym samym terminie umów z tym Kontrahentem wyniosła 33,0 mln zł netto co przekroczyło 10 % przychodów ze sprzedażyGrupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem podpisania umowy tj. przed 20.01.2010 roku (IV kwartał 2008?III kwartał 2009).Spółka na podstawie Art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o
Kontrahencie (drugiej stronie umów i kontraktów) oraz o warunkach finansowych kontraktu o największej wartości z dnia 20 stycznia 2010 roku, a także o łącznejszacunkowej wartości podpisanych umów i kontraktów z tym Kontrahentem.Podstawa prawna: Art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej?zawiadomienie o opóźnieniu informacji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4llvut

| | | ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ORZEŁ BIAŁY S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-902 | | Bytom | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Siemianowicka | | 98 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 2815770 | | 032 2899935 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@orzel-bialy.com.pl | | www.orzel-bialy.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6260003139 | | 270647152 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
2011-01-19 Józef Wolarek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4llvut

Podziel się opinią

Share
d4llvut
d4llvut