Trwa ładowanie...
d3ffthm
d3ffthm
espi

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż stopów ołowiu i usługi recyklingowej - ...

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż stopów ołowiu i usługi recyklingowej - zamknięcie opóźnienia (2/2013)
Share
d3ffthm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż stopów ołowiu i usługi recyklingowej - zamknięcie opóźnienia
Podstawa prawna
Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji
Treść raportu:
Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2012 z dnia 13.03.2012 r., w którym informował o zawarciu umowy znaczącej, dotyczącej sprzedaży przez Spółkę stopów ołowiu i usługi recyklingowej, informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma Johnson Controls GmbH z siedzibą w Hannoverze (Niemcy). Wartość umowy netto wyniosła 108 567,0 tys. zł, co przekroczyło 10 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki z okresu czterech kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem podpisania umowy, tj. 13.03.2012r. (I kwartał 2011 ? IV kwartał 2011). Spółka na podstawie art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie umowy oraz o warunkach finansowych zawartej umowy. Podstawa prawna: Art. 57 ust. 1 i 3 Ustawy o ofercie publicznej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ORZEŁ BIAŁY S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-946 Piekary Śląskie
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Roździeńskiego 24
(ulica) (numer)
032 2815770 032 2899935
(telefon) (fax)
office@orzel-bialy.com.pl www.orzel-bialy.com.pl
(e-mail) (www)
6260003139 270647152
(NIP) (REGON)
d3ffthm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Zbigniew Rybakiewicz Prezes Zarządu
2013-03-12 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ffthm

Podziel się opinią

Share
d3ffthm
d3ffthm