Trwa ładowanie...
d3my4di

ORZEŁ S.A. - ORZEŁ SA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (18/2010)

ORZEŁ S.A. - ORZEŁ SA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (18/2010)

Share
d3my4di

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORZEŁ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ORZEŁ SA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawyo obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2010 roku Spółka otrzymała cztery zawiadomienia od Akcjonariuszy o zmianie stanu posiadanych akcji w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 grudnia 2010 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 1.125.555 akcji na okaziciela serii D.1. Zawiadomienie od Pana Józefa Sławomira Orzeł w trybie art. 160. Ust. 1 pkt. 1 ustawy o obrociePrzed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Pan Józef Sławomir Orzeł posiadał 1.520.000 akcji co stanowiło 22,51% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonania 1.520.000 głosów, co stanowiło 22,51% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu SpółkiPrawa do akcji Spółki po ich zamianie na akcje wraz z posiadanymi już akcjami Spółki stanowić będą łącznie 1.817.441 akcji Spółki, co stanowić będzie 23,07% jej kapitału zakładowego, przyznających 1.817.441 głosów z akcji, co stanowić będzie 23,07% ogólnej liczby głosów.2. Zawiadomienie od
Pani Haliny Orzeł w trybie art. 160. Ust. 1 pkt. 1 ustawy o obrociePrzed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Pani Halina Orzeł posiadała 1.520.000 akcji co stanowiło 22,51% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonania 1.520.000 głosów, co stanowiło 22,51% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu SpółkiPrawa do akcji Spółki po ich zamianie na akcje wraz z posiadanymi już akcjami Spółki stanowić będą łącznie 1.757.594 akcji Spółki, co stanowić będzie 22,31% jej kapitału zakładowego, przyznających 1.757.594 głosów z akcji, co stanowić będzie 22,31% ogólnej liczby głosów.3. Zawiadomienie od Pana Jacka Orła w trybie art. 160. Ust. 1 pkt. 1 ustawy o obrociePrzed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Pan Jacek Orzeł posiadał 383.000 akcji co stanowiło 5,67% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonania 383.000 głosów, co stanowiło 5,67% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu SpółkiPrawa do akcji Spółki po ich zamianie na akcje wraz z posiadanymi już akcjami Spółki stanowić będą łącznie 463.239
akcji Spółki, co stanowić będzie 5,88% jej kapitału zakładowego, przyznających 463.239 głosów z akcji, co stanowić będzie 5,88% ogólnej liczby głosów.4. Zawiadomienie od Pani Magdaleny Orzeł w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o OferciePrzed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Pani Magdalena Orzeł posiadała 380.000 akcji co stanowiło 5,63% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonania 380.000 głosów, co stanowiło 5,63% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu SpółkiPo podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki posiada 380.000 akcji Spółki, co stanowi 4,82% jej kapitału zakładowego, przyznających 380.000 głosów z akcji, co stanowi 4,82% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ORZEŁ SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3my4di

| | | ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ORZEŁ S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-388 | | Ćmiłów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Willowa | | 2-4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Jacek Orzeł Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3my4di

Podziel się opinią

Share
d3my4di
d3my4di