Trwa ładowanie...

Ostatni dzień na rozliczenie dochodów pracownika

Pracodawca, który otrzymał od pracownika PIT-12, ma dziś ostatni dzień na to, aby sporządzić roczne rozliczenie dochodów takiej osoby. Do końca lutego rozliczenie musi wysłać do pracownika i urzędu skarbowego.
Share
Ostatni dzień na rozliczenie dochodów pracownika
Źródło: Jupiterimages
d3vx7ja

Płatnicy, którzy otrzymali od pracowników przed 10 stycznia 2011 r. oświadczenie PIT-12 są zobowiązani do rozliczenia ich dochodów uzyskanych w 2010 r. Roczne rozliczenie dochodów pracowników, płatnicy sporządzają na formularzu PIT-40 i przesyłają do końca lutego 2011 r. do pracownika i właściwego dla niego urzędu skarbowego.

Odliczenie kosztów dojazdu do pracy

Jeżeli pracownicy w oświadczeniu PIT-12 złożą prośbę o uwzględnienie faktycznie poniesionych wydatków na dojazd do pracy, płatnicy zobowiązani są wykazać je w zeznaniu PIT-40. Dzieje się tak w przypadku, gdy ryczałtowo określone koszty uzyskania przychodów (standardowo 1335zł) są niższe od faktycznie poniesionych wydatków podatnika na dojazd do pracy. Dotyczy to dojazdów m.in. autobusem, koleją czy komunikacją miejską.
Poniesione przez podatnika wydatki muszą być udokumentowane imiennymi biletami okresowymi. Należy podkreślić, że posiadanie samej faktury VAT na imienne bilety okresowe nie upoważnia podatnika do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Koszty te muszą być udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi (art.22 pkt.11 ustawy o PIT).

d3vx7ja

*Bilet imienny zostaje u pracownika *

Nasuwa się pytanie, czy z punktu widzenia bezpieczeństwa podatkowego płatnika, powinien on posiadać imienne bilety okresowe pracownika lub ich kopie dla potrzeb sporządzenia PIT-40? Podczas kontroli organ skarbowy może poprosić płatnika o uzasadnienie zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Wystarczającym dowodem będzie przedłożenie oświadczenia pracownika PIT-12, w którym deklaruje wysokość faktycznie poniesionych wydatków na dojazd do pracy. Ten dokument zwalnia płatników od ewentualnej odpowiedzialności karnej-skarbowej w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy zawyżenia kosztów uzyskania przychodu wykazanych w deklaracji PIT-40 złożonej przez pracodawcę.

Odpowiedzialność karno-skarbową ponosi natomiast pracownik, który w PIT-12 uwzględnia koszty faktycznie poniesione. I to on powinien wylegitymować się imiennymi biletami okresowymi w razie sporu z organem podatkowym.

Jerzy Toczyński
Analityk TAX CARE

d3vx7ja

Podziel się opinią

Share
d3vx7ja
d3vx7ja