Trwa ładowanie...
d95zqda
d95zqda
espi

OT LOGISTICS - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ( ...

OT LOGISTICS - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (10/2015)
Share
d95zqda
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 26 marca 2015 roku otrzymał od osoby nadzorującej Spółkę zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 26 marca 2015 roku o dokonaniu w dniu 23 marca 2015 roku przez podmiot blisko z nim związany transakcji sprzedaży 122.774 akcji Spółki po cenie 240 zł za akcję zrealizowanej na rynku regulowanym GPW poprzez transakcje sesyjne pakietowe. Osoba, której dotyczy ww. zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-430 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 20
(ulica) (numer)
+48 91 425 73 00 +48 91 425 73 58
(telefon) (fax)
info@otlogistics.com.pl www.otlogistics.com.pl
(e-mail) (www)
8960000049 930055366
(NIP) (REGON)
d95zqda

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Piotr Pawłowski Prezes Zarządu
2015-03-26 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d95zqda

Podziel się opinią

Share
d95zqda
d95zqda