Trwa ładowanie...
d4n24a6

OT LOGISTICS - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z pr ...

OT LOGISTICS - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał (8/2015)

Share
d4n24a6

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OT LOGISTICS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OT Logistics S.A. (?Spółka?) informuje, że na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 24 kwietnia 2015 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym WILCZA, ul. Wilcza 9, Sala F, 00-538 Warszawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2014. 8. Podjęcie uchwały w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014. 12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia OT Logistics S.A. ze spółką Odra Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad wraz z załącznikami. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zostanie przekazane osobnym raportem bieżacym. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OT Logistics S.A.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZ | | | | | | | | | |
| | OT Logistics S.A.
Załącznik nr 1_Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | Plan połączenia.pdf | Plan połaczenia | | | | | | | | | |
| | Zał nr 1_Projekt uchwały WZ OTL S.A. w sprawie połączenia z OLL Sp. z o.o..pdf | Zał nr 1 do planu połączenia | | | | | | | | | |
| | Zał nr 2_Projekt uchwały ZW OLL Sp. z o.o. w sprawie połączenia z OTL S.A..pdf | Zał nr 2 do planu połączenia | | | | | | | | | |
| | Zał nr 3_Wycena OLL Sp. z o.o. na 28.02.2015.pdf | Zał nr 3 do planu połączenia | | | | | | | | | |
| | Zał nr 4_OLL Sp. z o.o. oświadczenie o stanie księgowym.pdf | Zał nr 4 do planu połączenia | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n24a6

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | OT LOGISTICS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | OT LOGISTICS | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 71-430 | | Szczecin | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Moniuszki | | 20 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 91 425 73 00 | | +48 91 425 73 58 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@otlogistics.com.pl | | www.otlogistics.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 8960000049 | | 930055366 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Piotr Pawłowski Prezes Zarządu
2015-03-20 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n24a6

Podziel się opinią

Share
d4n24a6
d4n24a6