Trwa ładowanie...
d1ddjv8

OT LOGISTICS - Wybór oferty złożonej przez Spółkę w postępowaniu przetargowym (5/2013)

OT LOGISTICS - Wybór oferty złożonej przez Spółkę w postępowaniu przetargowym (5/2013)

Share
d1ddjv8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OT LOGISTICS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór oferty złożonej przez Spółkę w postępowaniu przetargowym | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 19 lipca 2013 roku na stronie internetowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. ("ZPMG") ukazała się informacja odnośnie pozytywnego rozpatrzenia wniosku Komisji Prywatyzacyjnej, na podstawie której Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podjął uchwałę o udzieleniu wyłączności na przeprowadzenie due diligence Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia sp. z o.o. [BTDG] w pełnym zakresie spółce OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie. Zgodnie z informację opublikowaną na stronie internetowej ZMPG w wymaganym terminie określonym w procedurze prywatyzacji spółki BTDG ? Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia sp. z o.o. [BTDG], tj. do 16 lipca 2013 roku, wpłynęły dwie oferty wiążące na nabycie 100% udziałów BTDG. Podpisanie Umowy Prywatyzacyjnej BTDG nastąpi po łącznym ziszczeniu się następujących warunków: 1. podpisania Pakietu Gwarancji Pracowniczych; 2. uzyskania przez Inwestora właściwej decyzji Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji; 3. uzyskania przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zgody Ministra Skarbu Państwa w trybie art. 3 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U.2010.33.179) na zawarcie z BTDG umowy dzierżawy na okres lat 30; 4. podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą ZMPG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Port udziałów BTDG. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończenie procesu prywatyzacji planowane jest na I kwartał 2014 roku. Emitent będzie informował o kolejnych etapach procesu prywatyzacyjnego. Powyższa informacja została uznana za istotną z uwagi na jej wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ddjv8

| | | OT LOGISTICS S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OT LOGISTICS | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 71-430 | | Szczecin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Moniuszki | | 20 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 91 425 73 00 | | +48 91 425 73 58 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@otlogistics.com.pl | | www.otlogistics.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8960000049 | | 930055366 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Piotr Chajderowski Prezes Zarządu
2013-07-19 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ddjv8

Podziel się opinią

Share
d1ddjv8
d1ddjv8