Trwa ładowanie...
d1vq4kl

OT LOGISTICS - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A. (17/...

OT LOGISTICS - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A. (17/2013)

Share
d1vq4kl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OT LOGISTICS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie z dnia 13 sierpnia 2013 r. od Amplico PTE S.A. o poniższej treści: "W związku z art. 69 ust. 1 oraz art. 87 ust 3 pkt b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.z 2009 nr 185, poz. 1439 z późn. zmianami) AMPLICO PTE S.A. informuje, iż zarządzane przez nie fundusze AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej "OFE") oraz MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny (zwany dalej "DFE") zwiększyły zaangażowanie powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce OT Logistics S.A. Zwiększenie zaangażowania powyżej progu 5%, nastąpiło w wyniku zarejestrowania przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki w dniu 9 sierpnia 2013 r. Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE i DFE posiadały łącznie 0 akcji, co stanowiło 0% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 0 głosów na walnym
zgromadzeniu, co stanowiło 0% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Aktualnie OFE i DFE posiadają łącznie 88 451 praw do akcji, co stanowi 6,20 % kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 88 451 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 6,20% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vq4kl

| | | OT LOGISTICS S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OT LOGISTICS | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 71-430 | | Szczecin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Moniuszki | | 20 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 91 425 73 00 | | +48 91 425 73 58 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@otlogistics.com.pl | | www.otlogistics.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8960000049 | | 930055366 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Piotr Chajerowski Prezes Zarządu
2013-08-13 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vq4kl

Podziel się opinią

Share
d1vq4kl
d1vq4kl