Trwa ładowanie...
d4m1i5r

OT LOGISTICS - Zmiana kryterium uznawania umów za znaczące (18/2014)

OT LOGISTICS - Zmiana kryterium uznawania umów za znaczące (18/2014)

Share
d4m1i5r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-21
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Zmiana kryterium uznawania umów za znaczące
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 marca 2014 roku podjął uchwałę o zmianie kryterium uznawania umów za znaczące - z dotychczasowego kryterium, którym było 10% kapitałów własnych Spółki na obecnie obowiązujące kryterium 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. W opinii Zarządu poziom kapitału własnego Spółki w stosunku do generowanych przez Grupę Kapitałową OT Logistics przychodów ze sprzedaży (w tym w wyniku przejęcia spółki C.Hartwig Gdynia S.A.) powodują, iż wartość 10% kapitałów własnych Spółki stosowana jako kryterium oceny umów nie pozwala na właściwą ocenę ich znaczenia dla sytuacji Spółki i Grupy. Decyzję o zmianie kryterium dodatkowo uzasadnia specyfika branży, w której Grupa Kapitałowa OT Logistics prowadzi działalność charakteryzująca się tym, że wzrost kapitałów własnych Spółki nie jest adekwatny do wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej OT Logistics.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1i5r

| | | OT LOGISTICS S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OT LOGISTICS | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 71-430 | | Szczecin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Moniuszki | | 20 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 91 425 73 00 | | +48 91 425 73 58 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@otlogistics.com.pl | | www.otlogistics.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8960000049 | | 930055366 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Piotr Pawłowski Prezes Zarządu
2014-03-21 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1i5r

Podziel się opinią

Share
d4m1i5r
d4m1i5r