Trwa ładowanie...
d3qt2py
d3qt2py
espi

OT LOGISTICS - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A. (11/2015)

OT LOGISTICS - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A. (11/2015)
Share
d3qt2py

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | OT LOGISTICS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OT Logistics S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 26 marca 2015 roku otrzymał zawiadomienie z dnia 26 marca 2015 roku od spółki NPN II S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu o poniższej treści: ?W imieniu spółki NPN II S.a r.l., (z siedzibą w Luksemburgu, 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, działającej według prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga i wpisanej do Rejestru Handlowego i Przedsiębiorców w Luksemburgu pod numerem B122710), działając na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10 grudnia 2013, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.), w wyniku sprzedaży wszystkich posiadanych akcji OT Logistics z siedzibą w Szczecinie (?Spółka?, ?Emitent?) w transakcjach pakietowych w dniu 23.03.2015r., informujemy o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta. NPN II S.a
r.l. zbywając wszystkie akcje zmniejszyła swój udział w ogólnej liczbie głosów z dotychczasowego 8,600% liczby głosów. Przed transakcją, ilość posiadanych akcji Spółki przez NPN II S.a r.l. wynosiła 122 774 akcji co stanowiło 8,600% w ogólnej liczbie akcji oraz 8,600% w ogólnej liczbie głosów. W dniu 23.03.2015r. NPN II S.a r.l. dokonała sprzedaży 122 774 akcji, tj. wszystkich posiadanych akcji, a tym samym udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł do zera. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki ? nie dotyczy. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów - nie dotyczy. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. - nie dotyczy.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-430 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 20
(ulica) (numer)
+48 91 425 73 00 +48 91 425 73 58
(telefon) (fax)
info@otlogistics.com.pl www.otlogistics.com.pl
(e-mail) (www)
8960000049 930055366
(NIP) (REGON)
d3qt2py

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Piotr Pawłowski Prezes Zarządu
2015-03-26 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qt2py

Podziel się opinią

Share
d3qt2py
d3qt2py