Trwa ładowanie...
d38ce9p

P.A. NOVA S.A. - Skup akcji własnych (6/2015)

P.A. NOVA S.A. - Skup akcji własnych (6/2015)

Share
d38ce9p

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | P.A. NOVA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Skup akcji własnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym informuje, że w dniu 19.03.2015 r. otrzymał informację od Domu Inwestycyjnego mBanku S.A., za pośrednictwem którego Emitent prowadzi skup akcji własnych, o zakupie 400 szt. akcji dokonanym w dniu 19.03.2015 r. Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 04.08.2011 r., zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06.06.2013 r. oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.04.2014 r. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do wymiany lub w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; w wypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji. Poniżej Emitent
przedstawia informacje na temat parametrów skupu akcji opisanego powyżej: - Liczba nabytych akcji: 400. - Średnia jednostkowa cena nabycia akcji: 19,01 PLN. - Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 400,00 PLN (1,00 PLN za akcję), - Udział nabytych akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 0,004% - Udział nabytych akcji w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki: 0,003% Łączna wartość nabytych w ramach Grupy akcji własnych (w ramach skupu realizowanego na podstawie uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12.05.2009 r. oraz w ramach skupu akcji własnych realizowanego obecnie) wynosi na dzień publikacji niniejszego raportu 30.472 szt. akcji własnych, co stanowi 0,3047% kapitału zakładowego i 0,2146% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt. 6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38ce9p

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P.A. NOVA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 44-100 | | Gliwice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Górnych Wałow | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 4004100 | | 32 4004110 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | pa-nova@pa-nova.com.pl | | www.pa-nova.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6310200417 | | 003529385 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Przmeysław Żur Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38ce9p

Podziel się opinią

Share
d38ce9p
d38ce9p