Trwa ładowanie...
dporxgx
espi

P.A. NOVA S.A. - Zawarcie umowy sprzedaży (25/2014)

P.A. NOVA S.A. - Zawarcie umowy sprzedaży (25/2014)
Share
dporxgx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd P.A. NOVA S.A. informuje, że w dniu 15.10.2014 r. został zawarta umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego pomiędzy spółką zależną Emitenta - P.A. NOVA Parki Handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Gliwicach jako Sprzedającym i Peppercorn 7 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Kupującym. Przedmiotem zawartej umowy sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Andrychowie zabudowana budynkiem parku handlowego, oraz nieruchomości gruntowe położone w Stalowej Woli, zabudowane budynkiem parku handlowego. Cena sprzedaży w/w nieruchomości została ustalona na kwotę netto 17.228.990,89 PLN. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie ? informacje poufne

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.A. NOVA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100 Gliwice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Górnych Wałow 42
(ulica) (numer)
32 4004100 32 4004110
(telefon) (fax)
pa-nova@pa-nova.com.pl www.pa-nova.com.pl
(e-mail) (www)
6310200417 003529385
(NIP) (REGON)
dporxgx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu
2014-10-16 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dporxgx

Podziel się opinią

Share
dporxgx
dporxgx