Trwa ładowanie...
d3b29l0
d3b29l0
espi

P.A. NOVA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej; (23/2011)

P.A. NOVA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej; (23/2011)
Share
d3b29l0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.A. NOVA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej; | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z realizacją inwestycji GALERIA ODRZAŃSKIE OGRODY w Kędzierzynie ? Koźlu, zarząd Emitenta niniejszym informuję, że w dniu dzisiejszym zawarto umowę pożyczki, pomiędzy Emitentem jako Pożyczkodawcą a Odrzańskie Ogrody Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jako Pożyczkobiorcą. Na mocy zawartej umowy Pożyczkodawca pożycza Pożyczkobiorcy kwotę 34.200.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację inwestycji - budowa Galerii ODRZAŃSKIE OGRODY w Kędzierzynie - Koźlu. Pożyczka podlega zwrotowi w terminie do dnia 31.12.2023 r. Pożyczka będzie oprocentowana wg stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej o marżę w wysokości 2%. Umowa została zawarta w formie pisemnej. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Podpisana umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych P.A. Nova S.A. Jednocześnie Emitent jako jedyny wspólnik dokonał podwyższenia kapitału zakładowego spółki
Odrzańskie Ogrody Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach do kwoty 11.400.000,00 zł, czyli o kwotę 11.350.000,00 zł., poprzez utworzenie 113.500 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt 3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.A. NOVA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100 Gliwice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Górnych Wałow 42
(ulica) (numer)
032 2311427 032 2310701
(telefon) (fax)
pa-nova@pa-nova.com.pl www.pa-nova.com.pl
(e-mail) (www)
6310200417 003529385
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu
2011-07-08 Jarosław Broda Wiceprezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b29l0

Podziel się opinią

Share
d3b29l0
d3b29l0