Trwa ładowanie...
d205ijs

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu (1/2012)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu (1/2012)

Share
d205ijs
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-03
Skrócona nazwa emitenta
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
Temat
Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 3 stycznia 2012 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu Pana Pawła Szejko zawiadomienie o dokonaniu transakcji na papierach wartościowych Emitenta. Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem ww. Członek Zarządu nabył w dniach 16 - 27 grudnia 2011r. na GPW w Warszawie S.A. łącznie 3 929 sztuk akcji Emitenta. W ramach przedmiotowych transakcji ww. Członek Zarządu: - w dniu 16 grudnia 2011 r. nabył 500 akcji Emitenta po cenie 4,57 zł za jedną akcję, -w dniu 20 grudnia 2011 r. nabył 2349 akcji Emitenta po średniej cenie 4,80 za jedną akcję, -w dniu 23 grudnia 2011 r. nabył 404 akcji Emitenta po cenie 4,76 zł za jedną akcję, - w dniu 27 grudnia 2011 r. nabył 676 akcji Emitenta po średniej cenie 4,76 zł za jedną akcję. Transakcje nabycia akcji, zostały dokonane w ramach sesji zwykłej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d205ijs

| | | P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-828 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 697 64 56 | | (67) 352 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8971702186 | | 020023793 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d205ijs

Podziel się opinią

Share
d205ijs
d205ijs