Trwa ładowanie...
d4edhus
espi

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji (18/2011)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji (18/2011)

Share
d4edhus

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (Emitent, Spółka)
informuje, iż w dniu 11 października 2011 r. podjął decyzję o zamiarze ustanowienia w Spółce Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości do 150 mln zł (Program). W realizacji podjętej decyzji Spółka zawarła w tym samym dniu z Copernicus Securities S.A. umowę na obsługę Programu. Zgodnie z treścią ww. umowy, w ramach Programu emitowane będą obligacje zwykłe na okaziciela, niezabezpieczone, opiewające na wierzytelności pieniężne i niemające formy dokumentu z terminem zapadalności do 36 miesięcy. Obligacje, o których mowa powyżej będą emitowane w ramach Programu, w jednej lub kilku seriach, w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2014 r. Łączna wartość obligacji wyniesie do 150 mln zł. O możliwości skorzystania przez Spółkę z dłużnego finansowania w formie emisji obligacji na finansowanie działalności, Emitent informował w Prospekcie Emisyjnym P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 czerwca 2011 roku, m.in. w
punkcie poświęconym strategii finansowej Emitenta (str. 85). Jednocześnie Emitent informuje, iż na dzień zawarcia umowy, o której mowa powyżej, trwają prace nad dookreśleniem szczegółowych parametrów Programu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4edhus

| | | P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-828 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 697 64 56 | | (67) 352 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8971702186 | | 020023793 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4edhus

Podziel się opinią

Share
d4edhus
d4edhus