Trwa ładowanie...
d2p1bv5
espi

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej (9/2013)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej (9/2013)
Share
d2p1bv5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-12
Skrócona nazwa emitenta
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ("P.R.E.S.C.O.", "Spółka") informuje, że w dniu 12 czerwca 2013 r. otrzymał od akcjonariusza ? Andrzejewski Investments Limited ? zgłoszenie następujących kandydatur na członków Rady Nadzorczej, w związku z pkt. 14 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy P.R.E.S.C.O. zwołanego na dzień 19 czerwca 2013 r.: 1. Tadeusz Różański; 2. Wojciech Piwoński; 3. Rafał Kamiński; 4. Andrzej Makarewicz; 5. Agnieszka Wiśniewska. Wszyscy zgłoszeni kandydaci pełnią aktualnie funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto, wraz ze zgłoszeniem kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółka otrzymała życiorysy oraz oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na kandydowanie. Spółka w załączeniu do raportu przekazuje życiorysy kandydatów.
Załączniki
Plik Opis
zyciorysy kandydatow na członkow Rady Nadzorczej.pdf Życiorysy kandydatów na członków Rady Nadzorczej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-828 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 15
(ulica) (numer)
(22) 697 64 56 (67) 352 00 04
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8971702186 020023793
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Wojciech Andrzejewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p1bv5

Podziel się opinią

Share
d2p1bv5
d2p1bv5