Trwa ładowanie...
d1508z9
d1508z9
espi

P.R.I. POL-AQUA S.A. - Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (15...

P.R.I. POL-AQUA S.A. - Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (15/2013)
Share
d1508z9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.R.I. POL-AQUA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej P.R.I. "POL-AQUA" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 17.06.2013 r. wpłynęło do Spółki pismo akcjonariusza ING Otwarty Fundusz Emerytalny, zawierającego informację, że zamierza zgłosić kandydaturę p. Krzysztofa Geruli na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.R.I. "POL-AQUA" S.A., które odbędzie się 26 czerwca 2013 roku. W załączeniu życiorys kandydata do Rady Nadzorczej. Pan Krzysztof Gerula oświadczył, że spełnia wymagania stawiane przez Spółkę niezależnym członkom Rady Nadzorczej. Ponadto, według złożonego oświadczenia Krzysztof Gerula: - nie wykonuje innej działalności za wyjątkiem wskazanych w załączonym życiorysie, - nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej P.R.I. "POL-AQUA" S.A., - nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla P.R.I. "POL-AQUA" S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w
innej konkurencyjnej dla P.R.I. "POL-AQUA" S.A. osobie prawnej jako członek jej organu, - nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Notka Krzysztof Gerula.pdf | Notka biograficzna Krzysztofa Geruli | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.R.I. POL-AQUA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Adama Branickiego 15
(ulica) (numer)
022 2017300 022 2017310
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@pol-aqua.com.pl www.pol-aqua.com.pl
(e-mail) (www)
7750001125 012783671
(NIP) (REGON)
d1508z9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Marek Sobiecki Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2013-06-17 Mario Serrano Villate Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1508z9

Podziel się opinią

Share
d1508z9
d1508z9