Trwa ładowanie...
dcthnze
dcthnze

Pawlak: ustawa usprawni relacje obywateli z administracją

Uchwalona w piątek przez Sejm ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych usprawni relacje między obywatelem, przedsiębiorcą a administracją państwową i zmniejszy koszty działalności gospodarczej - zapewnił w piątek wicepremier Waldemar Pawlak.
Share
dcthnze

Pawlak podkreślił na konferencji prasowej, że dzięki nowym przepisom zostanie usprawniony również obrót gospodarczy.

Przewodniczący sejmowej komisji "Przyjazne Państwo" Adam Szejnfeld zwrócił uwagę, że nowe przepisy zmniejszają koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz wysokość opłat i składek, które płacą teraz przedsiębiorcy.

- Efektem ustawy będzie zmniejszenie restrykcyjności polskiego prawa, zwłaszcza prawa gospodarczego. Jeśli państwo ma być przyjazne, to nie może być państwem policyjnym. W związku z czym wymiar kar, ich zakres oraz odpowiedzialność zmieni się dzięki tej ustawie - powiedział.

dcthnze

Ustawa - według Szejnfelda - umożliwia przekształcenie spółdzielni lub firmy prowadzonej przez osobę fizyczną w spółkę prawa handlowego oraz tworzy nową instytucję leasingu konsumpcyjnego.

Wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak zwrócił uwagę, że kolejnym etapem zmian jest przygotowany przez resort gospodarki projekt założeń ustawy ograniczającej obowiązki informacyjne. Ponad 3 mld zł rocznie mają zyskać przedsiębiorcy na zaproponowanej przez MG redukcji bądź likwidacji uciążliwych obowiązków informacyjnych i barier administracyjnych. Propozycje idą m.in. w kierunku zastąpienia papierowych dokumentów ich wersją elektroniczną.

Kasprzak zapowiedział, że projekt założeń w tej sprawie ma trafić w marcu do uzgodnień międzyresortowych.

Za uchwaleniem ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców głosowało w piątek 415 posłów, nikt nie był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

dcthnze

W myśl nowych przepisów zamiast ponad 200 różnych zaświadczeń, odpisów oraz wypisów, przedsiębiorca i obywatel będzie mógł sam złożyć stosowne oświadczenie. To jest jego prawo, ale będzie też mógł zwrócić się o wydanie zaświadczenia.

Jedną z najważniejszych zmian jest uchylenie przepisów nakazujących przedsiębiorcy przedstawienie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru w Krajowym Systemie Sądowym oraz nadaniu numerów NIP i REGON.

Nowe rozwiązania pozwolą również zastąpić zaświadczenia o niekaralności prostymi oświadczeniami. Ponadto urzędy będą respektować kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie odpisów aktu stanu cywilnego.

dcthnze

Podziel się opinią

Share
dcthnze
dcthnze