Trwa ładowanie...
d3fyi38
espi

PBG - Osiągnięcie minimalnej liczby akcji objętych zapisami złożonymi w wezwaniu na sprzedaż akcj...

PBG - Osiągnięcie minimalnej liczby akcji objętych zapisami złożonymi w wezwaniu na sprzedaż akcji spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Spółka Akcyjna (38/2011)
Share
d3fyi38

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Osiągnięcie minimalnej liczby akcji objętych zapisami złożonymi w wezwaniu na sprzedaż akcji spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2011 z dnia 26 maja 2011 (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/34-2011-ziszczenie-sie-warunku-okreslonego-w-wezwaniu-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-spolki-energomontaz-poludnie-spolka-akcyjna.html) Zarząd PBG S.A., spółki będącej podmiotem nabywającym akcje spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE S.A. ("Spółka") w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 8 kwietnia 2011 roku za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. ("Wezwanie") informuje, że według danych otrzymanych od podmiotu pośredniczącego w Wezwaniu, zapisami złożonymi w Wezwaniu do końca dnia 14 czerwca 2011 r. objętych zostało 7.056.554 akcji Spółki, uprawniających do 7.056.554 głosów, tj. do 9,9% ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniu Spółki, w związku z czym została przekroczona, wskazana w pkt 6 Wezwania, minimalna liczba akcji objętych zapisami tj. 5.748.732 akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 5.748.732
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po osiągnięciu której PBG S.A. zobowiązała się do nabycia akcji w Wezwaniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBG SA
(pełna nazwa emitenta)
PBG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
(061) 6651700 (061) 6651701, 6641900
(telefon) (fax)
polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl
(e-mail) (www)
777-21-94-746 631048917
(NIP) (REGON)
d3fyi38

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert-Boruta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fyi38

Podziel się opinią

Share
d3fyi38
d3fyi38