Trwa ładowanie...
dzaf76y

PBG - Rozszerzenie składu Zarządu Spółki. (36/2015)

PBG - Rozszerzenie składu Zarządu Spółki. (36/2015)

Share
dzaf76y

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rozszerzenie składu Zarządu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej (dalej ?Spółka?, ?PBG?) informuje o powołaniu w dniu 4 września 2015 roku przez Radę Nadzorczej Spółki w skład Zarządu Pana Dariusza Szymańskiego i powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Informacje dotyczące Pana Dariusza Szymańskiego: Wykształcenie -Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, aplikacja radcowska (2001) -Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ? Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (1995) Doświadczenie zawodowe -Kancelaria Radców Prawnych Maciej Bednarkiewicz, Andrzej Wilczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (2006 - do chwili obecnej) ? wspólnik, radca prawny -Skoczyński Wachowiak Strykowski Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu (2009 - 2012) ? wspólnik, radca prawny -Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Szymański - radca prawny z siedzibą w Poznaniu (2001 - do chwili obecnej) ? radca prawny -Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu (2001 - 2006) ?
radca prawny, następnie wspólnik zarządzający -działalność gospodarcza (1991 - 1999) ? właściciel firmy handlowej -członek Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. ? od czerwca 2015 roku W swojej praktyce koncentruje się przede wszystkim na doradztwie w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego, obejmującego korporacyjną i bieżącą działalność spółek prawa handlowego. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych postępowań restrukturyzacyjnych, przekształceń organizacyjnych i własnościowych oraz postępowań upadłościowych. Koordynował obsługę prawną dużych, złożonych kontraktów budowlanych, realizowanych w szerokich konsorcjach z udziałem podmiotów zagranicznych. Doradza ponadto klientom w procesach inwestycyjnych związanych z realizacją trudnych przedsięwzięć infrastrukturalnych i developerskich, z uwzględnieniem procedur pozyskiwania finansowania dla projektów, jak również prowadzi postępowania z obszaru prawa administracyjnego oraz doradza w zakresie projektów PPP. Obsługuje i prowadzi mediacje oraz
negocjacje w sporach sądowych i pozasądowych. Jego praktyka obejmuje działalność doradczą oraz zarządczą również na rynkach zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynków wschodnich. Zna biegle język rosyjski, a także język niemiecki w stopniu podstawowym. Piastował i piastuje funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek prawa handlowego w kraju i zagranicą. Pan Dariusz Szymański nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności PBG. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzaf76y

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBG SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBG | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (061) 6651700 | | (061) 6651701, 6641900 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polska@pbg-sa.pl | | www.pbg-sa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777-21-94-746 | | 631048917 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Magdalena Eckert osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzaf76y

Podziel się opinią

Share
dzaf76y
dzaf76y