Trwa ładowanie...
d3b29l0
d3b29l0
espi

PBG - Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej (44/2012)

PBG - Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej (44/2012)
Share
d3b29l0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 4 czerwca 2012 r. powziął informację o złożeniu w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy w dniu 1 czerwca 2012 r. wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, tj. spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne METOREX sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (Spółka Zależna). Wierzycielem Spółki Zależnej, który złożył powyższy wniosek jest Pani Andżelika Tarkowska prowadząca działalność pod firmą: P.H.U. Mardom Bis Andżelika Tarkowska z siedzibą w Płocku (Wierzyciel). Zarząd PBG S.A. informuje, że wg stanu na dzień złożenia wniosku zadłużenie Spółki Zależnej wobec Wierzyciela wynosiło 801.902,35 zł. Większościowym wspólnikiem Spółki Zależnej posiadającym 99,56% udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Zależnej jest spółka PBG S.A. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBG SA
(pełna nazwa emitenta)
PBG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
(061) 6651700 (061) 6651701, 6641900
(telefon) (fax)
polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl
(e-mail) (www)
777-21-94-746 631048917
(NIP) (REGON)
d3b29l0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert-Boruta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b29l0

Podziel się opinią

Share
d3b29l0
d3b29l0