Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

PBS Finanse SA - Nabycie akcji Spółki przez członka zarządu Spółki i osobę z nim związaną. (30/2...

PBS Finanse SA - Nabycie akcji Spółki przez członka zarządu Spółki i osobę z nim związaną. (30/2011)
Share
d2d3o5o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2011 11
Data sporządzenia: 2011-11-07
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Nabycie akcji Spółki przez członka zarządu Spółki i osobę z nim związaną.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku informuje, że w dniu 7 listopada 2011 roku otrzymał zawiadomienie, iż Prezes Spółki, Pan Jerzy Biel, nabył w dniu 2 listopada 2011 roku, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, 446.300 akcji serii G Emitenta w cenie 0,32 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 142.816,00 złotych. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku ich objęcia w trybie oferty publicznej. Ponadto Pan Jerzy Biel zawiadomił Emitenta w tym samym dniu, że osoba blisko z nim związana, nabyła w dniu 2 listopada 2011 roku, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego,2.000.000 akcji serii G Emitenta w cenie 0,32 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 640.000,00 złotych. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku ich objęcia w trybie oferty publicznej. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na opublikowanie danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBS Finanse SA
(pełna nazwa emitenta)
PBS Finanse SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500 Sanok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mickiewicza 29
(ulica) (numer)
013 4631151 013 4634816
(telefon) (fax)
gielda@pbs-finanse.pl www.pbs-finanse.pl
(e-mail) (www)
687-000-54-96 370014314
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Jerzy Biel Prezes Zarządu
2011-11-07 Cecylia Potera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o