Trwa ładowanie...
d2zkl3k

PC GUARD - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (1/2012)

PC GUARD - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (1/2012)

Share
d2zkl3k
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012 K
Data sporządzenia: 2012-01-09
Skrócona nazwa emitenta
PC GUARD
Temat
Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach os?b maj?cych dostÍp do informacji poufnych
Treść raportu:
Korekta raportu numer 1/2011. Korekta spowodowana jest oczywistym błędem pisarskim, polegającym na podaniu błędnego roku w obszarze daty zawiadomienia Spółki przez Pana Pawła Narkiewicza. Prawidłowa data: 4.1.2012. Pełna treść raportu z uwzględnieniem korekty: Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4.1.2012 r. Spółka została powiadomiona przez Pana Pawła Narkiewicza o nabyciu przez niego 32.800 akcji spółki PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu w dniu 30 grudnia 2011 roku w wyniku transakcji zawartych na rynku giełdowym. Średnia cena zakupu wyniosła 1,14 złotych za akcję. Przed dokonaniem powyższej transakcji Pan Paweł Narkiewicz nie posiadał akcji Emitenta. Obecnie Pan Paweł Narkiewicz posiada 32.800 akcji, co stanowi 0,11 % udziału w kapitale i 0,11 % w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zkl3k

| | | PC GUARD S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PC GUARD | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-476 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jasielska | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 843 42 66 | | 061 847 12 46 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pcguard.pl | | www.pcguard.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-21-28-540 | | 639792992 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu
2012-01-09 Mariusz Bławat Członek Zarząd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zkl3k

Podziel się opinią

Share
d2zkl3k
d2zkl3k