Trwa ładowanie...
d3vkewk

PCC INTERMODAL S.A. - Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach PCC Intermodal S. ...

PCC INTERMODAL S.A. - Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach PCC Intermodal S.A. zlokalizowanych w Brzegu Dolnym (6/2015)

Share
d3vkewk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PCC INTERMODAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach PCC Intermodal S.A. zlokalizowanych w Brzegu Dolnym | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Intermodal S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 13 lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wołowie, iż: - w dniu 5 lutego 2015 r. dokonany został wpis hipoteki umownej łącznej w wysokości do 57.000.000,00 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (?BGK?), jako zabezpieczenie należności głównej z tytułu kredytu inwestycyjnego w wysokości 37.959.596,00 zł, odsetek opłat i prowizji, kosztów postępowania oraz innych roszczeń ubocznych wynikających z umowy, - w dniu 6 lutego 2015 r. dokonany został wpis hipoteki umownej łącznej w wysokości do 4.500.000,00 zł na rzecz BGK, jako zabezpieczenie należności głównej z tytułu kredytu obrotowego do 3.000.000,00 zł, odsetek opłat i prowizji, kosztów postępowania oraz innych roszczeń ubocznych wynikających z umowy, na II miejscu. O zawarciu powyższych umów kredytu, Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2015. Hipoteki ustanowiono na należących
do Spółki gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza, na których zlokalizowany jest terminal przeładunkowy, dla której to Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IX Zamiejscowy Wydział w Wołowie prowadzi księgi wieczyste o numerach WR1L/00044053/7, WR1L/00044054/4, WR1L/00044050/6, WR1L/00044246/7, WR1L/00044247/4, WR1L/00044236/4, WR1L/00044237/1, WR1L/00044250/8, WR1L/00044248/1, WR1L/00044249/8, WR1L/00044331/0, WR1L/00044052/0, WR1L/00044251/5, WR1L/00044051/3. Obecna wartość bilansowa aktywów, na których ustanowiono hipoteki, zgodnie z księgami rachunkowymi Spółki, wynosi 3,2 mln zł, co nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi a Bankiem lub osobami nim zarządzającymi, nie występują żadne powiązania. Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość ustanowionych hipotek przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vkewk

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCC INTERMODAL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-061 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Hutnicza | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (58) 58-58-200 | | (58) 58-58-201 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info.intermodal@pcc.eu | | www.pccintermodal.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7491968481 | | 532471265 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-13 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vkewk

Podziel się opinią

Share
d3vkewk
d3vkewk