Trwa ładowanie...
d4izm5g
espi

PCC ROKITA S.A. - Wypowiedzenie umowy na dostawę surowca (5/2014)

PCC ROKITA S.A. - Wypowiedzenie umowy na dostawę surowca (5/2014)

Share
d4izm5g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PCC ROKITA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wypowiedzenie umowy na dostawę surowca | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PCC Rokita SA (dalej: Spółka) z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 12 marca 2014 roku wypowiedział umowę zawartą dnia 20 grudnia 2012 roku z Total Petrochemicals & Refining SA/NV z siedzibą w Brukseli (dalej: Total), na dostawę propylenu (dalej: Umowa). Fakt zawarcia Umowy Spółka podawała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 24/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku. Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014 roku, o ile wcześniej strony Umowy nie dojdą do porozumienia w przedmiocie jej kontynuowania. Przyczyną wypowiedzenia Umowy jest zakończenie współpracy na dotychczasowych warunkach. Skutki rozwiązania umowy nie będą miały znaczącego wpływu na sytuację finansową Spółki, jak również na sytuację jej jednostek zależnych. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze
zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4izm5g

| | | PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PCC ROKITA S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 56-120 | | Brzeg Dolny | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sienkiewicza | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 794 2000 | | +48 71 794 39 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir.rokita@pcc.eu | | www.pcc.rokita.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 917-00-000-15 | | 930613932 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2014-03-12 Zbigniew Skorupa Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4izm5g

Podziel się opinią

Share
d4izm5g
d4izm5g